Přidat stránku pod názvem:

Daňové přiznání k DPH

Nové přiznání k DPH pro rok 2010

Daňové přiznání k DPH za zdaňovací období počínaje lednem, resp. za 1. čtvrtletí roku 2010 bude podáváno na novém tiskopisu vzor č. 16. Dochází ke změnám vyvolaným novelami zákona o DPH a zákona o správě daní a poplatků. Upravena je podpisová část (B. ODDÍL přiznání) a slovní popisy u řádků 5 a 6, 7 a 8, 11 a 12 (změny v odkazech na příslušná ustanovení zákona) a řádku 48. S uvedenými změnami souvisí také úprava pokynů k vyplnění přiznání – nový vzor č. 12 (změna pokynů k vyplnění  ř. 21 a 48).DPH_5401_16.pdf DPH_5401_16.pdf (109,43 KB)
Pokyny_DPH_2010.pdf Pokyny_DPH_2010.pdf (163,62 KB)

Nahoru