Přidat stránku pod názvem:

Oddělení technické


   Dopředu   6 7 8 9 11

Nové právní předpisy v energetice - doplnění

Po projednání s Ústředním inspektorátem Státní energetické inspekce upřesňujeme:

 

Nové právní předpisy k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií vydalo Ministerstvo průmyslu ČR a Vláda ČR následující právní předpisy

 

Nové právní předpisy k zákonu č.458/2000 Sb., energetický zákon

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo novou vyhlášku.

 

Doporučná technická literatura k programu oprav bytových domů postavených panelovou technologií

Po prvním souboru odborných publikací připravených v rámci řešení státních úkolů podpory výzkumu a vývoje „Programu regenerace panelových domů“, který byl vydán v roce 2000, připravilo MPO ČR ve spolupráci s ČKAIT další tři tituly.

 

Kontakty

 

Činnost oddělení

 

Metodika technická

 

PO a BOZP

 
   Dopředu   6 7 8 9 11

Nahoru