Přidat stránku pod názvem:

Metodika technická

Základní služby


Vyhodnocování informací, podnětů a požadavků z bytových družstev a jejich využití při prosazování zájmů bytových družstev na ministerstvech, v parlamentu a dalších orgánech a organizacích.

Zpracování informací a výsledků z jednání s ministerstvy, parlamentem a dalšími orgány a organizacemi a jejich přenos na bytová družstva.

Zajištění obousměrných toků informací zejména v těchto oblastech:
  • Nová výstavba bytů v bytových domech a půdních nástavbách a vestavbách – MMR
  • Modernizace, opravy a údržba bytových domů s důrazem na panelové objekty – MMR
  • Hospodaření s energiemi – MPO ČR
  • Životní prostředí – MŽP ČR
  • Požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci – MV ČR


Podíl na vypracování státních koncepcí v oblastech rozvoje bydlení, hospodaření s energiemi a životního prostředí a metodická pomoc při zajišťování úkolů dotýkajících se činností bytových družstev.

Uplatnění a projednání souhrnných požadavků bytových družstev na zajištění finančních dotací ze státního rozpočtu a jiné pomoci při provádění technické péče na jejich bytovém majetku.

Spoluúčast na státních programech průmyslového výzkumu a vývoje.

Nadstandardní služby


Vypracování a realizace projektů technického rozvoje ve spolupráci s vybranými výrobními a obchodními organizacemi.

Individuální technická pomoc bytovým družstvům při zpracování jejich modelů výstavby, oprav, údržby a provozu bytů.

Návrhy finančních modelů s využitím dotací ze státního rozpočtu při zajišťování základních činností bytových družstev.

Technická pomoc při zpracování a podávání žádostí bytových družstev o finanční a jinou pomoc v rámci státních podpůrných programů.

Zajištění stavebně technických a energetických auditů družstevních bytových domů.

Technická pomoc při zajišťování úkolů v oblasti BOZ a PO.

Odborná pomoc při projednávání žádostí o zmírnění sankčních opatření s dotčenými ministerstvy v oblasti energetiky (dotace cen tepla), životního prostředí )ochrana ovzduší, vod, odpady) a požární ochrany.

Zajištění odborných technických školení, seminářů a porad a zprostředkování dlouhodobých kurzů.

Individuální technická poradenská činnost.


Nahoru