Přidat stránku pod názvem:

Nové právní předpisy v energetice - doplnění

Po projednání s Ústředním inspektorátem Státní energetické inspekce upřesňujeme:

Povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovy energetickému auditu podle § 9 zákona č. 406/2000 Sb a § 10 vyhl.č. 213/2001 Sb. se vztahuje pouze na bytová družstva, která mají celkovou roční spotřebu větší než 35 000 GJ (nezapočítávají se podíly připadající na byty vlastníků) a u nich pak pouze na  budovy s celkovou roční spotřebou energie nad 700 GJ.

Bytová družstva s celkovou roční spotřebou energie pod 35 000 GJ žádné energetické audity zajišťovat nebudou (ani u budov s roční spotřebou energie nad 700 GJ)

 

Nahoru