Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   1 2 3 5 7 8 9 10   Další   

Dopady uplatňování daňových odpisů bytového domu (bytu) při úplatném převodu bytu do vlastnictví člena bytového družstva

Tato informace byla zveřejněna na stránkách pro registrované uživatele

 

Tisková zpráva MF ke zveřejnění bankovních účtů plátců DPH

GFŘ upozorňuje, že většina plátců DPH dosud nesplnila svou povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny

 

Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků od Wüstenrot hypoteční banka a.s

Wüstenrot hypoteční banka a.s v návaznosti na snížení základní úrokové sazby  České národní banky provedla úpravu úrokových sazeb termínovaných vkladů bytových družstev

 

FOND ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ – STÁTNÍCH DLUHOPISŮ dříve fond ČSOB bytových družstev

V příloze je uvedena zpráva o činnosti bývalého fondu ČSOB bytových družstev  přejmenovaného na fond ČSOB institucionální-státních dluhopisů v roce 2012

 

Nespolehlivý plátce podle novely zákona o DPH

Informace GFŘ k novému institutu "nespolehlivý plátce"

 

Regulace cen v r. 2013

Upozornění na některé regulované ceny

 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se od 1. 1. 2013 mění zákon o dani z přidané hodnoty

 

Novela zákona o DPH a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Změny v dani z přidané hodnoty a dani z převodu nemovitostí provedené s účinností od 1.1. 2013 zákonem  č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

 

Odpisy bytových domů

Daňové a účetní odpisy bytových domů a bytů ve vlastnictví bytových družstev

 

Daňová uznatelnost pojistného členů statutárního orgánu a dalších orgánů právnické osoby

  Za jakých podmínek je pojistné člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu BD (SVJ) hrazené z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce daňově uznatelným nákladem  

 

Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k DPH

Informace k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

 

Účtování o odložené dani

Má bytové družstvo povinnost účovat o odložené dani z důvodu rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy bytů?

 

Stanovení poměrného odpočtu DPH v bytovém družstvu

Příklad výpočtu poměrného koeficientu (podílu ekonomické činnosti) v BD

 

Odpovědi Generálního finančního ředitelství na dotazy SČMBD v oblasti daně z přidané hodnoty

GFŘ odpovědělo na naše dotazy ve věci d louhodobého majetku vytvořeného vlastní činností a poměrného odpočtu DPH

 

Závěry z jednání Koordinačního výboru MF s Komorou daňových poradců ČR - DPH

Informace o jednáních zástupců KDP ČR a GFŘ a jejich závěrech týkajících se uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti a jejich aplikace na podmínky bytového družstva

 
   Dopředu   1 2 3 5 7 8 9 10   Další   

Nahoru