Přidat stránku pod názvem:

Nespolehlivý plátce podle novely zákona o DPH

Informace GFŘ k novému institutu "nespolehlivý plátce"

Na webových stránkách Ministerstva financí

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph.html

bylo zveřejněno Sdělení GFŘ ke zveřejňování informace o spolehlivosti či nespolehlivosti každého plátce daně z přidané hodnoty a informace GFŘ k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení

 

Nahoru