Přidat stránku pod názvem:

Zvýhodněné úvěry z Programu JESSICA startují

Již nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov.

Poskytování zvýhodněných úvěrů pro vlastníky bytových domů zajišťuje Komerční banka na základě Smlouvy o správě finančních prostředků z Integrovaného operačního programu se Státním fondem rozvoje bydlení uzavřené dne 31. 10. 2013. V uplynulých týdnech byla připravena kompletní metodika, formuláře a potřebná informační podpora pro všechny zájemce o tento zvýhodněný úvěr. Kompletní informace jsou k dispozici na internetových stránkách Komerční banky (www.kb.cz) a Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz). 

Hlavní výhody programu JESSICA jsou velmi nízká úroková sazba a její fixace po celou dobu splácení. KB tak bude poskytovat úvěry z programu JESSICA již  od 0,71 % p.a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes fixní úrok po celou dobu trvání splácení má klient možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv poplatků.  

O úvěr z Programu JESSICA lze žádat na kterékoliv pobočce KB ve městech, jež jsou v pilotním projektu zahrnuty – viz http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/nizkourocene-uvery-pro-majitele-bytovych-domu-program-jessica.shtml.

Zájemci o financování Investičního záměru formou zvýhodněného úvěru mohou kontaktovat pobočku Komerční banky ve městě zařazeném do projektu. Bankovní poradci KB zajistí žadatelům komplexní podporu včetně posouzení záměru a nabídky nejvhodnější varianty.  Všem, kteří mají zájem o Program JESSICA, se doporučuje individuální konzultace již na začátku uvažované realizace s cílem předejít případnému riziku, např. neschopnosti splácet. 

Příprava žádosti odpovídá standardním procesům při posuzování financování bytových domů a nemovitostí pro sociální bydlení.

Poskytování úvěrů bude probíhat do konce roku 2015 s tím, že příjem žádostí o financování probíhá kontinuálně a bude pozastaven ve chvíli, kdy bude zarezervovaná celá kapacita pilotního čerpání, tedy 600 mil. Kč. O aktuálním vývoji Programu i podmínkách bude Komerční banka průběžně informovat na svých webových stránkách.

Převzato z tiskové zprávy SFRB ze dne 23.1.2014.

Nahoru