Přidat stránku pod názvem:

Zveřejňování účetní závěrky SVJ

Odbor účetnictví MF ČR dopisem č.j. 283/61 905/2003 ve věci zveřejňování účetní závěrky SVJ nám sdělil, že platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku pro SVJ obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku.

Podle § 27a, odst. 2c obchodního zákoníku jsou SVJ povinna řádné účetní závěrky u rejstříkového soudu uložit.

Nahoru