Přidat stránku pod názvem:

Zpráva ze zasedání Bytové organizace MDS (ICA Housing)

Jednání Rady bytové organizace MDS (ICA Housing Board) se uskutečnilo dne 31.8.2003 odpoledne. Jednání zahájil předseda ICA Housing pan Jens Heiser (SRN), který uvítal všechny přítomné, včetně nového zástupce z ČR ing. Víta Vaníčka, předsedu SČMBD.

K administrativním a finančním záležitostem vystoupila paní Gabriella Sozánski, tajemnice výboru. Ohledně finanční situace ICA Housing uvedla, že situace je uspokojivá, hospodaření vykazuje k 30.6. 2003 přebytek CHF 44 000. Z členských příspěvků byla financována především publikace knihy Prof. Münknera, překlady, vydávání časopisu ICA Housing News, poštovné, fotokopie atd. Některé organizace mají problémy s placením členských příspěvků i přes opakované urgence. Je záležitostí ICA Housing, jak rozhodne o dalším členství neplatících organizací. Členské příspěvky na rok 2004 budou stejné jako v minulosti. Hospodaření s financemi ICA Housing podléhá celkovému auditu MDS Ženeva, které každoročně provádí auditorská firma Ernst and Young.

V diskusi Ralf Norberg z Norska, předseda Řídícího výboru (Steering Committee), zdůraznil, že pro řádnou činnost výboru je nutné vypracování plánu práce, včetně rozpočtu, práce tajemnice na plný pracovní úvazek, zhodnocení cílů včetně plánů toho, co chceme dosáhnout v budoucnosti, formulace vize a poslání této organizace. Informoval přítomné, že dlouho připravované webové stránky ICA Housing jsou kompletně připraveny, avšak vzhledem k technickým problémům ze strany sekretariátu MDS v Ženevě nebyly dosud napojeny do na stránky MDS www.ica.coop.

Klaus Hachmann, SRN, místopředseda ICA Housing, informoval, že ICA Housing spoluorganizuje několik společných projektů v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky a v zájmu propagace, výchovy a školení vydává řadu publikací, jako je například nejnovější publikace nazvaná „Bydlení a služby pro osoby se speciálními potřebami“, jejímž autorem je Hans Münkner a která byla přítomným rozdána k dispozici. Organizace usiluje o navázání regionálních kontaktů. Mezi budoucí akce patří například společná konference s CECODHAS (Evropský koordinační výbor pro sociální bydlení), která se uskuteční v roce 2004 v Polsku.

Michael Doyle z USA řekl, že spolupráce v regionech, především v regionu MDS Ameriky je zcela neuspokojivá a nefunguje tak, jak by si mnozí členové v regionu představovali. Navrhl, aby část finančních prostředků, které MDS rozděluje svým regionálním úřadovnám byla přidělena také sektorálním organizacím. Rovněž se domnívá, že ICA Housing by měl mít vlastní tajemnici/tajemníka, který by zajišťoval služby na plný pracovní úvazek z ústředí MDS v Ženevě nebo z jiné organizace, jako tomu bylo v minulosti. ICA Housing by jistě byl ochoten věnovat na tuto práci větší finanční částku.

V závěru zasedání Jens Heiser shrnul nejdůležitější body diskuse:


- ICA Housing bude usilovat o služby tajemníka na plný pracovní úvazek
- návrh na změnu stanov ICA Housing byl odložen na pozdější dobu, až po schválení změny globálních stanov MDS, aby navrhované změny byly v souladu se stanovami MDS
- webové stránky ICA Housing budou uvedeny do provozu v co nejkratším termínu.
- členové ICA Housing, kteří nezaplatí své členské příspěvky za dva po sobě následující roky, budou vyškrtnuti ze členství.

Na závěr zasedání pozval pan Tantawi z Egypta Radu ICA Housing, aby uskutečnila své příští zasedání v březnu 2004 v Káhiře. Pozvání bylo přijato.

Plenární zasedání ICA Housing se konalo dopoledne dne 1.9.2003.

Předseda Jens Heiser zhodnotil celkovou činnost za poslední období. Organizace má 37 členů z 31 země a 26% jeho členských organizací je přímými členy MDS. Zmínil se o úspěšných seminářích v Turecku a Estonsku, o plánované společné konferenci s CECODHAS v Polsku v roce 2004 a o projektech v rozvojových zemích (Uruguay, Ekvador, Filipíny).

Významným bodem byly volby do Rady ICA Housing, které se podle stanov této organizace konají každé dva roky, kdy se volí kandidáti na uvolněná místa a kandidáti, kteří se po uplynutí čtyřletého mandátu ucházejí o znovu zvolení.

Do Rady byli po představení jednotlivých kandidátů zvoleni:

Ing. Vít Vaníček Česká republika
R.Tantawi Egypt
Luciano Caffini Itálie
Tomas Jordecka Polsko
Dr. Herbert Ludl Rakousko
Gun-Britt Martensson Švédsko
Michael Doyle USA
David Rogers V.Británie

Seminář ICA Housing na téma „ Bytová družstva a trh“ se konal odpoledne dne 1.9.2003.

Předseda norské bytové organizace NBBL pan Tor Holm informoval v úvodu o situaci ve své zemi. Norská federace družstevních bytových sdružení (NBBL) byla založena v roce 1946. Je to národní členské sdružení reprezentující více než 90 družstevních bytových asociací – celkem 660 tisíc jednotlivých členů, 250 tisíc bytových jednotek a okolo 4500 členských bytových družstev. Velikost družstev se pohybuje od 100 do 190 tisíc jednotlivých členů. Tato sdružení, jejich členové, členská bytová družstva a NBBL tvoří společně norské bytové družstevnictví, které představuje čtvrté největší hnutí v zemi. Bytové družstevnictví zaujímá 15% bytového trhu v Norsku (v Oslu téměř 40%).

K tématu „ Mladí lidé a bytový trh“ vystoupil Gjermung Oren z NBBL, který ve svém příspěvku presentoval humornou formou vizi o snu mladých lidí z Osla jak získat vysněné bydlení. Podle Orena jsou sny mladých lidí o bydlení v centru Osla v blízkosti diskoték a restaurací tvrdě konfrontovány s přísnými požadavky velkých bankovních domů.

Zástupce USA Michael Doyle, předseda a výkonný tajemník Družstevní bytové nadace (CHF) informoval o aktivitách své organizace především v rozvojových zemích Latinské Ameriky. V příspěvku nazvaném „ Družstevní principy a hodnoty jako vodítko pro demokratický způsob podnikání“ varoval rozvojové země před nekritickým exportem bytových modelů ze západních zemí, vyzýval ke střízlivosti ohledně možností finančních podpor ze strany vlád. Družstva se musí soustředit na aplikaci podnikatelských přístupů, aniž by ztratily družstevní integritu.

Italský zástupce Luciano Caffini, předseda ANCAB/Legacoop předložil studii inovativního řešení družstevního projektu pro staré lidi a studenty. Na námitku z auditoria, že tyto dvě věkové skupiny se ne vždy dobře snášejí uvedl, že se jedná o prvotní projekt a zatím s ním nejsou žádné problémy.

Příští zasedání ICA Housing a Bytová konference se budou konat v září - říjnu 2004 v Polsku u příležitosti konání Regionálního shromáždění MDS Evropa.

Nahoru