Přidat stránku pod názvem:

Změny v podmínkách poskytování podpor de minimis

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

S účinností od 1. ledna 2007 byla revidována pravidla pro poskytování podpory de minimis.
Evropská komise přijala dne 15. prosince 2006 nařízení č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Toto nařízení navazuje na předešlé nařízení (ES) č. 69/2001 jehož platnost skončila dne 31.12. 2006. Platnost nového nařízení je stanovena od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013.

Ze schváleného znění nového nařízení je nejvýznamnější změnou zvýšení hranice celkové výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku v průběhu tří fiskálních let na 200 000 EUR.

Nahoru