Přidat stránku pod názvem:

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Dnem 1. ledna 2002 nabyla účinnosti vyhláška MF č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů, částka 176/2001).

Upozorňujeme bytová družstva na to, že vyhláškou MF č. 487/2001 Sb. dochází ke změně výše sazeb pojistného, uvedené v Příloze č. 2 vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že bytové družstvo zaplatilo pojistné za 1. čtvrtletí 2002 ještě před 1. lednem 2002, musí doplatit pojistné do výše nově stanovené ve shora uvedené Příloze nejpozději do 31. ledna 2002.

Nahoru