Přidat stránku pod názvem:

Výklad Ministerstva financí k novele zákona o DPH účinné od 1.4. 2011

MF zveřejnilo na svých webových stránkách informace k výkladu novely zákona o DPH.

Upozorňujeme zejména na následující informace:

Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně

Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech § 42 -§ 43

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 44 a §46

Režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e

Nahoru