Přidat stránku pod názvem:

Vyhláška č. 425/2004 Sb.

Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

Upozorňujeme Vás, že vyšla vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č.213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Zvláště upozorňujeme na body 20 a 32, kde dochází ke změně (zmírnění) povinností fyzických a právnických osob při zajišťování energetických auditů. O této skutečnosti byli předsedové a technici informováni na pracovních poradách.

Vydáním nové vyhlášky se nemění základní povinnost pro fyzické a právnické osoby (bytová družstva) zajistit pro své budovy energetické audity dle kritérií ve vyhl. č.213/2001 Sb. Rovněž se nemění termín pro zpracování auditů do 31. 12. 2004.

Nahoru