Přidat stránku pod názvem:

Vláda vymezila pojem sociální bydlení

Vláda projednala další postup při uplatňování snížené sazby daně z přidané hodnoty a při budoucím vymezení obsahu pojmu „sociální bydlení“ pro účely aplikace snížené sazby daně. Nabízím Vám výtah z dnešní tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj. František Tlapák

„Časově nejaktuálnějším úkolem je budoucí využití snížené sazby DPH u tzv. „služeb s vysokým podílem lidské práce“. Členské země EU mají totiž možnost aplikovat sníženou sazbu DPH na dvě až tři služby z výčtu služeb uvedených v příloze K příslušné Směrnice. O využití těchto výjimek je nutné požádat Evropskou komisi do 31. března 2006. Je proto nutné ve vládě projednat, zda Česká republika zažádá o možnost aplikovat sníženou sazbu na „renovace a opravy soukromého bydlení“. Navrhuje se proto, aby o tomto kroku rozhodla vláda na základě návrhu Ministerstva financí ČR předloženého do 28. února 2006,“ řekl ministr Radko Martínek.

Druhým, sice časově ne tak horkým, ale mediálně mimořádně sledovaným úkolem je definice tzv. sociálního bydlení pro účely sazby DPH po 1. lednu 2008 pro případ, že nebude prodloužena plošná výjimka na veškeré stavební práce spojené s bydlením.

„Návrh obsahuje základní věcné vymezení pro budoucí definici sociálního bydlení, která bude muset být v takovém případě zapracována do zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2008. Zástupci Evropské komise potvrdili, že vymezení pojmu sociálního bydlení pro účely snížené sazby této daně je plně v kompetenci národní legislativy,“ přiblížil Martínek.

Ministři Martínek a Sobotka společně navrhují, aby pojem „sociální bydlení“ pro účel snížené sazby DPH zahrnoval tři okruhy bydlení:
1. Stavby sloužící k ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením – což jsou např. dětské domovy, domovy důchodců, chráněné byty, azylové domy, týdenní stacionáře apod.;
2. Nájemní byty pořízené z veřejných prostředků nebo s jejich přímou podporou – což jsou např. byty dotované Ministerstvem pro místní rozvoj nebo Státním fondem rozvoje bydlení, popř. i byty postavené obcí bez státní dotace;
3. Ostatní byty a rodinné domky, pokud celková podlahová plocha bytů nepřesáhne stanovený limit – což by mohly být např. rodinné domky do 150 m2 a byty do 90 m2.

S tímto vymezením souhlasí i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, s nimiž byl návrh celého materiálu průběžně pracovně projednáván.
(citováno z tiskové zprávy MMR ze dne 15.2.2006)

Nahoru