Přidat stránku pod názvem:

Ústavní soud potvrdil povinnost BD převést na žádost člena byt do jeho vlastnictví

Ústavní soud zamítl ve středu odpoledne návrh na zrušení části zákona upravujícího převody družstevních bytů do vlastnictví. S návrhem přišel pražský Vrchní soud a Městský soud. Společně žádaly zrušení paragrafů, které zavazují bytové družstvo převést - na žádost člena družstva - jím užívaný byt do jeho vlastnictví.

Vedení SČMBD rozhodnutí Ústavního soudu jednoznačně podporuje. Podstatná informace, která z něho vyplývá pro praxi bytových družstev: Práva a podmínky pro převod družstevních bytů do osobního vlastnictví členů družstev zůstávají stejné.

Rozhodnutí Ústavního soudu komentoval také ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Doslova uvedl: "Toto rozhodnutí Ústavního soudu vítám, protože v oblasti vlastnictví bytů již Ústavní soud rozhodoval několikrát a jeho právní názor je konzistentní. V opačném případě – tj. pokud by Ústavní soud návrhu vyhověl a ´přímus´ bytových družstev k převedení bytu zpochybnil - by, podle mého názoru, byly tudíž zpochybněny i všechny dosavadní převody bývalých družstevních bytů. To by mělo nepochybně za důsledek právní chaos a nejistotu.
Zpětné zpochybnění práva člena družstva na nynější vlastnictví jím užívaného bytu, na jehož výstavbě se kdysi stát významnou měrou podílel, by bylo v rozporu se zájmy členů bytových družstev a tím i v rozporu se zájmy bytových družstev jako takových. Jsem proto rád, že k takovému zpochybnění nedošlo."


Závěrem jen doplňujeme, že povinnost převést družstevní byt upravuje zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru