Přidat stránku pod názvem:

Usnesení Ústavního soudu

Upozorňujeme družstva na usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 755/06 ze dne 20.11.2007,

kterým byla odmítnuta jako zjevně neopodstatněná ústavní stížnost České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proti rozsudkům Nejvyššího soudu sp. zn. Cdo 2205/2005, Krajského soudu v Praze sp. zn. 26 Co 134/2005, Okresního soudu v Příbrami sp. zn. 7C 139/2001, dále proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2504/2006 a rozsudkům Krajského soudu v Praze sp. zn. 22 Co 117/2006 a Okresního soudu v Příbrami sp. zn. 10 C 17/2005.

Jedná se o rozhodnutí, kterými příslušné soudy rozhodly či potvrdily návrh družstva Jednota Příbram o určení vlastnictví pozemku v jeho prospěch v souvislosti s „oživením“ § 879c – 879e obč. zákoníku na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/02.

Předmětné usnesení Ústavního soudu je vhodným argumentem při probíhajících soudních řízeních v těchto záležitostech.

Nahoru