Přidat stránku pod názvem:

Upozornění pro bytová družstva

Upozorňujeme ta bytová družstva, která plní svou povinnost zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností odvodem do státního rozpočtu, na sdělení MPSV č. 572/2002, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. pololetí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti (Sb. zákonů, částka 196 z r. 2002).

Podle tohoto sdělení činí průměrná mzda 15 172 Kč. To znamená, že odvodová povinnost za každého zaměstnance, o kterého nebyl v r. 2002 splněn povinný podíl, je 22 758 Kč.

Nahoru