Přidat stránku pod názvem:

Účetní ceny pozemků bezúplatně převáděných podle § 60 a a násl. zákona č. 219/2000 Sb., v pl. znění

Vzhledem k množícím se dotazům stavebních bytových družstev ve věci účetních cen pozemků převáděných podle § 60 a a násl. zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění, Ministerstvo financí sdělilo dopisem č. j. 233/19394/2002 ze dne 21.2.2002, že v majetkové a účetní evidenci Ministerstva  financí byly vedeny v ceně Kč 1 700,-- á m.2.Toto sdělení se týká pouze pozemků na území hlavního města Prahy.

Nahoru