Přidat stránku pod názvem:

Tepny domu 2017 - mezinárodní konference

V termínu 11. - 12. 9.  se v Brně uskuteční "mezinárodní" konference Tepny domu 2017. Konferenci organizuje zapsaný spolek Pro náš dům společně se slovenským sdružením Pre náš dom , s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů.

Na konferenci Tepny domu, která se uskuteční 11. - 12. září 2017 v Brně, vystoupí řada odborníků s přednáškami, které se věnují problematice vnitřního prostředí v bytových domech. Dvoudenní konference bude rozdělena do tří tematických bloků. První den konference se ponese v duchu zkoumání moderních možností úspor pitné vody a jejího zkvalitňování, efektivního využití odpadních vod a zajištění tichých rozvodů v bytovém domě. V prvním přednáškovém bloku vysloví přednášku vedoucí ústavu TZB, VUT Brno doc., Ing. Jiří Hirš, CSc., na téma Bude dostatek pitné vody i v budoucnu? Pomoc nabízí internet věcí.

Kvalitu pitné a teplé vody ovlivňují i materiály použité na vnitřní vodovody a jejich pravidelná údržba. V rámci přednášky, kterou vysloví ředitel Krajské hygienická stanice JMK Ing. Miroslav Staněk, bude pozornost věnována otázkám: jak můžou obyvatelé bytových domů ovlivnit kvalitu pitné vody a jaké požadavky musí být dodrženy z hlediska legislativy. Řeč bude také o možných rizicích způsobených výskytem bakterie legionella v teplé vodě.

V rámci druhého bloku se bude diskutovat na téma vnitřního prostředí v bytovém domě. Odborným garantem této sekce je prof. Dušan Petráš ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, který se ve své přednášce bude věnovat současným Trendům ve snižování energetické náročnosti při obnově budov. Důležitou součástí většiny domů je výtah. Víte, že od 1. 9. 2017 platí v České republice nové, přísnější požadavky na výtahy podle ČSN EN 81 – 20? Dobré klima vytvářejí i lidé v domě bydlící. Problematice vztahů mezi nimi se bude věnovat ing. Martin Hanák, metodik Svazu českomoravských bytových družstev.

Jaká hrozí rizika v zatepleném domě, pokud nezměníme svoje chování? Jak chránit svoje životy, zdraví a majetek před požárem? Co se dá dělat s neplatiči? To jsou otázky druhého dne a zároveň třetího bloku konference. Zazní přednáška od zástupce odboru prevence a kriminality Ministerstva vnitra ČR – JUDr. Tomáše Koníčka, který představí evropský projekt Domovník - preventista. O předcházení hrozbám požáru bude přednášet kapitán brněnského Hasičského záchranného sboru ing. Luděk Vrána.

Nejenom na tyto, ale i další otázky budou odpovídat odborníci ve svých oborech pod záštitou mj. také předsedy vlády ČR a SR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje.


Podrobné informace informace naleznete pod odkazy:

www.tepny-domu.eu  a  www.pronasdum.cz

Program konference naleznete zde:

Tepny_domu_2017_program.pdf Tepny_domu_2017_program.pdf (336,06 KB)Nahoru