Přidat stránku pod názvem:

Stavební spoření s překlenovacím úvěrem a úvěrem na technické zhodnocení s dotací

Ve Zpravodaji SČMBD č. 6/2005 na str. 9 byl publikován příklad účtování stavebního spoření s překlenovacím úvěrem. Příklad je doplněn o účtování dotace k úrokům od ČMZRB. Úroková sazba činí 4 %. Od ČMZRB byla poskytnuta dotace k úroku ve výši 4 % bodů. Časové rozlišení výše dotace k úroku je nutno provádět ke konci každého roku ( nikoliv za určité období viz operace 20 – 23).

1. Úhrada vstupního vkladu stavební spořitelně na základě výpisu z běžného účtu 100 000,- 261/221.10
2. Úhrada vstupního vkladu na základě výpisu z vkladového účtu 100 000,- 221.20/261
3. Úhrada poplatku za vedení účtu a zřízení účtu 15 580,- 042/221.10
4. Čerpání DZO na zvýšení členského podílu 15 580,- 475/411(413)
5. Čerpání DZO na zvýšení členského podílu 100 000,- 475/411(413)
6. Faktura za technické zhodnocení 1 010 000,- 042/321
7. Úhrada faktury z úvěru 1 000 000,- 321/461
8. Úhrada rozdílu faktury z BÚ 10 000,- 321/221.10
9. Čerpání DZO na zvýšení členského podílu 10 000,- 475/411(413)
10. Zařazení technického zhodnocení do HIM 1 025 580,- 021/042
11. Splátka úvěru vstupním vkladem na základě výpisu z vkladového účtu 100 000,- 261/221.20
12. Splátka úvěru na základě výpisu z úvěrového účtu 100 000,- 461/261
13. Úroky z vkladového účtu 13 350,- 221.20/662
14. Měsíční předpis nájemcům 463 620,- 311/475SS
15.Čerpání DZ na zvýšení členského podílu 463 620,-475SS/411(413)
16.Odeslání peněz na základě výpisu z BÚ 450 300,- 261/22110
17. Odeslání peněz na základě výpisu z vkladového účtu 450 300,- 221.2/261
18. Úhrada úvěru naspořenou částkou na základě výpisu z vkladového účtu 463 650,- 261/221.20
19. Úhrada úvěru naspořenou částkou na základě výpisu z úvěrového účtu 463 650,- 461/261

Po dobu splácení úroku z překlenovacího úvěru
20. Úhrada úroku z překlenovacího úvěru 124 133,50 562/221.10
21. Dotace od ČMZRB ve výši 4 % 124 000,- 22110/346
22. Zúčtování dotace do výnosů 124 000,- 346/668
23. Nárok na úhradu dotace 133,50 384/668

Po dobu 5 a ½ roku
24. Měsíční předpis splátky úvěru 436 380,- 311/475SS
25. Měsíční odvody SS na základě výpisu z běžného účtu 436 380,- 261/221.10
26. Měsíční splátka na základě výpisu úvěrového účtu 436 380,- 461/261
27. Zúčtování splátky na technické zhodnocení 436 380,- 475SS/411(413 )
28. Měsíční úhrada úroku z úvěru 81 745,- 562/221.10
29. Dotace od ČMZRB ve výši 4 % 81 745,- 221.10/346
30. Zúčtování dotace do výnosů 81 745,- 346/668
31. Poplatky hrazené stavební spořitelně po zařazení technického zhodnocení do hmotného majetku 2 900,- 568/221.10

Nahoru