Přidat stránku pod názvem:

Státní půjčky na modernizaci bytů

Mladí lidé do 35 let věku mohou od 1. března 2006 získat od Státního fondu rozvoje bydlení nízkoúročený úvěr v hodnotě až sto padesáti tisíc korun na modernizaci bytu.

Kdo může o úvěr požádat a na co ho lze použít?


Úvěr

  • může získat žadatel, který žije v manželství (ve kterém alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhl 36 let), nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve své výchově (střídavé výchově nebo pěstounské péči) alespoň jedno nezletilé dítě.

  • slouží na modernizaci bytu, tj. na stavební úpravy nebo udržovací práce a to i na bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele. Úvěr je dále určen na modernizaci bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se společných částí domu. Modernizovat lze také byt v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu.

  • může být také použit na připojení bytového domu, nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby.

  • lze poskytnout do výše 150 000 Kč a úročí se 2 % úrokovou sazbou ročně. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru. Příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 1 roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

  • lze čerpat do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Úvěr je splatný nejdéle do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním. Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku na účet uvedený v úvěrové smlouvě. Příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky, které vedou k předčasnému splacení úvěru nebo jeho části.


Jedná se o jednorázový úvěr, který nelze stejnému žadateli poskytnou vícekrát. v roce 2006 počítá SFRB ve svém rozpočtu s částkou 1 mld. Kč na tuto formu podpory.

Půjčka bude k dispozici od 1. března 2006 - od stejného data tedy mohou žadatelé posílat své žádosti na adresy SFRB:

pracoviště Praha
ul. Dlouhá 13
110 00 Praha 1
telefonické spojení: 221 771 611
faxové spojení: 221 771 636
E-mail: sekretariat@sfrb_cz (sekretariat@sfrb_cz?subject=)

pracoviště Olomouc
Dolní náměstí 9
771 00 Olomouc
telefonické spojení: 58 520 61 21
faxové spojení: 58 523 43 03

Formuláře Žádosti budou od 15. 2. 2006 (podle sdělení ministerstva pro místní rozvoj) ke stažení na webových stránkách SFRB: www.sfrb.cz

Nahoru