Přidat stránku pod názvem:

Stanovisko Ministerstva financí ČR k některým ustanovením Výměru MF č. 01/2002

  Zveřejňujeme odpověď (dopis MF č.j. 162/40168/682/2002 ze dne 24.4.2002) na naše dotazy ve věci výkladu některých ustanovení cenového výměru, kterým se reguluje nájemné v bytech a ceny služeb poskytovaných s užíváním bytů (viz Zpravodaj SČMBD č. 1/2002).

1)     Položka č. 5 "Nájem bytu" v části I výměru: 

"Nájemným platným k 31.prosinci 2001" v 1. bodě je skutečně placené nájemné v konkrétním bytě, bez ohledu na to, zda jde o maximální nájemné v obci nebo ne.

 

2)     Položka č. 6 "Služby poskytované s užíváním bytu" v části I výměru:

"Nájemci v domě" ve 2. bodě písm.c) se míní nájemci bytů v domě, nikoliv nájemci nebytových prostorů.

 

3)     Položka č. 9 "Nájem bytu kromě nájmu podle položky č.5 části I a č. 10 části II tohoto výměru" v části II výměru:

Družstvo nemůže do nákladů na opravy a údržbu bytu a domu podle 3. bodu písm.a) započítávat splátky případných úvěrů, eventuelně úroků z nich.

Nahoru