Přidat stránku pod názvem:

Stanovisko k ocenění pozemků bezúplatně nabytých bytovými družstvy od státu

Bytová družstva, která bezúplatně nabyla do vlastnictví od státu pozemky tvořící jeden funkční celek s bytovým domem nebo garážemi, které byly podrobněji vymezeny v § 60a zákona č. 229/2001 Sb., zaúčtují tyto pozemky v cenách převzatých z účetnictví příslušných předávajících organizačních složek. Příslušné organizační složky byly povinny zavést pozemky do účetnictví v roce 1991 v cenách podle tehdy platných oceňovacích předpisů.

V případě, že organizační složky státu neocenily tyto pozemky, provede bytové družstvo ocenění samo podle § 24, odst.2, zákona o účetnictví reálnou cenou (kromě Prahy). Za reálnou cenu lze považovat podle § 27 zákona o účetnictví (kvalifikovaný odhad odborného pracovníka bytového družstva, pozemkovou mapu, tržní hodnotu nebo posudek znalce).

Toto stanovisko je zpracováno na základě konzultace s vedoucím finančního odboru MF ČR Ing. Slukou dne 25.2. 2002.

Nahoru