Přidat stránku pod názvem:

ČSOB

12_csob.png

ČSOB opět nabízí úvěr s dotací

Úrokové sazby jsou u úvěrů na opravy a rekonstrukce bytových domů stále   na svém historickém minimu. Za této situace ČSOB přichází s mimořádnou akční nabídkou, která zahrnuje možnost při čerpání úvěru navíc využít tří atraktivní benefity.

 

  • Dotace 1% z objemu úvěru

Pokud klient použije úvěr na investici, která přinese úsporu energií, banka mu v rámci „ČSOB Programu energetických úspor“ vrátí 1% z objemu vyčerpaného úvěru. Žádost o dotaci se podává současně s žádostí o poskytnutí úvěru. Dotačně lze takto podpořit úvěry až do výše 100 miliónů korun na jednoho klienta.

  • Vztahový bonus

Využijte možnosti získat úvěr s nulovým měsíčním poplatkem za služby a práce spojené s realizací úvěru, a to po celou dobu jeho splácení. Podmínkou je fixace úrokové sazby na dobu deseti či více let a plné vedení celého platebního styku BD či SVJ přes běžný platební účet u ČSOB či Poštovní spořitelny.

  • Čerpání bez dokládání účelu

Posledních 20% objemu čerpaného úvěru lze jednoduše převést na běžný platební účet klienta, což usnadní administrativu jak klientovi, tak bance.

 Tato nabídka se vztahuje na všechna BD a SVJ, která uzavřou s ČSOB smlouvu o úvěru v průběhu roku 2017.

Připojené soubory:

CSOB_brozura_Uvery_BD_SVJ_2017.pdf CSOB_brozura_Uvery_BD_SVJ_2017.pdf (750,42 KB)

Nabidka_uverovani_BD_SVJ_2017.pdf Nabidka_uverovani_BD_SVJ_2017.pdf (110,92 KB)

Druzstevni_konto_2016.pdf Druzstevni_konto.pdf (142,71 KB)

Vzor_usneseni_BD_2015.pdf Vzor_usneseni_BD.pdf (213,75 KB)

Vzor_usneseni_SVJ_2015.pdf Vzor_usneseni_SVJ. pdf (375,26 KB)

Tabulka_zajisteni_uveru_2015.pdf Tabulka_zajisteni_uveru.pdf (256,97 KB)

Orientacni_vypocet_vyse_mesicni_anuitni_splatky_2015.pdf Orientacni_vypocet_vyse_mesicni_anuitni_splatky. pdf (179,68 KB)


ČSOB opět nabízí úvěr s dotací

Úrokové sazby jsou u úvěrů na opravy a rekonstrukce bytových domů stále   na svém historickém minimu. Za této situace ČSOB přichází s mimořádnou akční nabídkou, která zahrnuje možnost při čerpání úvěru navíc využít tří atraktivní benefity.

 

ČASOVĚ OMEZENÁ NABÍDKA REFINANCOVÁNÍ PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

Úrokové sazby na peněžním trhu jsou v současné době na nejnižší úrovni za posledních dvacet let. Zatímco depozitní klienty tato skutečnost moc netěší, pak Ti, kteří potřebují úvěrovými prostředky pokrýt nákladnější opravu či rekonstrukci svého bytového domu jsou mile překvapeni výší nabízených úrokových sazeb u tuzemských bankovních ústavů. Stále více bytových družstev a SVJ, ve snaze ušetřit na úrokových nákladech, se tak v poslední době obrací na banky s požadavkem na přeúvěrování svého meziúvěru u stavební spořitelny.

 

ČSOB mění podmínky poskytování úvěrů

V souvislosti s vládou schválenými změnami v Programu Panel od r. 2008 ČSOB očekává, že ve zbývajících měsících roku 2007 dojde k prudkému nárůstu zájmu bytových družstev a SVJ o úvěry, ke kterým bude ještě možné čerpat dotaci snižující úrokovou sazbu o 4%. Ve snaze co nejvíce těmto klientům usnadnit cestu k získání úvěru, přistupuje ČSOB od 1.10.2007 k zásadním změnám podmínek, za kterých jsou úvěry poskytovány.

 

ČSOB - loni úvěr za korunu, letos úvěr bez koruny

Do současné doby přispěla ČSOB svými úvěry k rekonstrukci několika tisíc bytových domů. Objem úvěrů poskytnutých bankou bytovým družstvům a SVJ již dosahuje téměř 10 mld. Kč. V loňském roce využilo možnosti získat úvěr za pouhou 1 Kč více než 1 400 klientů a tato nabídka se setkala s velice pozitivním ohlasem.

 

"NÁŠ DŮM - NAŠE PÝCHA" - společný projekt ČSOB, SČMBD a ČMZRB prodloužen

S ohledem na dosavadní značný zájem bytových družstev a společenství vlastníků jednotek o využití výhod nabízených v rámci projektu, rozhodli zástupci ČSOB, SČMBD a ČMRZB o jeho prodloužení do konce tohoto roku.

 

ČSOB nabízí úvěry pro SVJ bez zajištění

ČSOB, jako banka, která dosud poskytla nejvíce úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a správě SVJ, opět upravila podmínky a kritéria úvěrování ve prospěch svých klientů.

 

ČSOB Program pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

je uceleným přehledem produktů, které ČSOB připravila speciálně pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

 

SČMBD uzavřel smlouvu o spolupráci s ČSOB

V únoru t.r. byla uzavřena smlouva mezi SČMBD a ČSOB , která se stala logickým vyústěním dosavadní neformální spolupráce těchto subjektů.

 

Nahoru