Přidat stránku pod názvem:

SČMBD se intenzivně podílí na novelizaci zákona 72/1994 Sb.

Zástupci Svazu českých a moravských bytových družstev od konce července intenzivně jednají o odmítnutí poslanecké iniciativy č. 266 poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře. Ta se snaží změnit zákon č. 72/1994 Sb. upravující některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňuje některé další zákony (obchodní zákoník).

SČMBD vypracoval vlastní stanovisko k této problematice, které předseda svazu Ing. Vít Vaníček osobně projednal např. s místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem, předsedou Legislativní rady vlády, ministrem Cyrilem Svobodou a řadou poslanců.

Současně Vít Vaníček - jako předseda Družstevní asociace ČR - inicioval jednání její legislativně-právní komise. Stanovisko komise pak Vít Vaníček rozeslal členům vlády, Poslanecké snemovny i předkladatelům návrhu poslanecké iniciativy.

Cílem SČMBD je odmítnout předložený návrh (poslanců Horníkové a Vojíře) v plném rozsahu a eventuální připomínky odborné veřejnosti začlenit do současně zpracovávané novely zákona o vlastnictví bytů. Tato novela připravovaná ministerstvem pro místní rozvoj bude předložena Poslanecké sněmovně v říjnu letošního roku.

František Tlapák
manažer pro vnitřní a vnější komunikaci SČMBD

Poslanecká iniciativa č. 266

Nahoru