Přidat stránku pod názvem:

SČMBD se bude podílet na urychlení regenerace bytového fondu

Svaz českých a moravských bytových družstev se připojil k aktivitám Sdružení pro regeneraci bytového fondu, které dále tvoří Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Občanské sdružení majitelů domů a finanční společnost First Finance.

Sdružení reaguje na aktuální potřebu urychlení celkových oprav a revitalizací bytových domů. Při zachování stávající podpory státu (a tím i tempa regenerace bytového fondu) se totiž velká část obyvatel ČR opravy domu a bytu, v němž bydlí, nedožije, a domy samotné dříve zchátrají. Jednou z možných cest, jak tento stav zlepšit, je dostupné financování oprav s pomocí soukromého kapitálu - v tomto případě pocházejícího od britského bankovního domu Barclays.
František Tlapák
(Praha, 14. února 2006 - Tisková zpráva) Regeneraci bytového fondu je třeba výrazně urychlit. Současné tempo oprav bytových domů je totiž nedostatečné. Proto se společnost First Finance, Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Občanské sdružení majitelů domů rozhodly spojit své síly ve Sdružení pro regeneraci bytového fondu a pomocí alternativních přístupů zásadně urychlit regeneraci bytového fondu v České republice.

Pro dosažení optimálního tempa regenerace bytových domů v ČR je zapotřebí roční investice kolem 40 miliard korun. „V roce 2005 bylo ale do regenerací bytů v panelových domech investováno pouhých 5,8 miliardy korun,“ říká Miroslav Šebesta, ředitel finanční společnosti First Finance podporované bankovním domem Barclays. First Finance je jedinou alternativou bank a stavebních spořitelen na trhu financování komplexních rekonstrukcí bytových domů. „Ve spolupráci s bankou Barclays a našimi partnery ve Sdružení pro regeneraci bytového fondu proto nabízíme úvěrový program Bydlení+. V nejbližší letech chceme touto cestou zprostředkovat investorům až 100 miliard korun na opravy bytů a bytových domů,“ upřesňuje Miroslav Šebesta.

Bytová družstva, jako jeden z nejvýznamnějších správců bytových domů v ČR, investují do rozsáhlých oprav, rekonstrukcí a modernizací panelových domů především vlastní prostředky. „Využíváme samozřejmě i státní podporu z programu PANEL. Od roku 2002, kdy byl program spuštěn, prošlo přes naše poradenská střediska 205 projektů za 1,8 miliardy korun, díky nimž naše členská družstva opravila 10731 bytů,“ říká Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, a dodává: „Náklady na rekonstrukci jedné bytové jednotky tak dosahují průměrně 171 tisíc korun.“ Zhruba od poloviny roku 2005 je ale úspěšně se rozbíhající program PANEL prakticky pozastaven. „Podpora úvěrů ze státního rozpočtu dosud nezískala od Evropské komise tzv. notifikaci a náhražka v podobě podpory de minimis, tedy do 100 tisíc EUR pro jednoho příjemce v průběhu tří let, je pro střední a větší bytová družstva nebo obce nepoužitelná. Přestože více než rok apelujeme na ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení, aby tuto situaci vyřešily, kromě opakovaných slibů se nestalo nic. Aktivity Sdružení pro regeneraci bytového fondu proto považujeme za velmi užitečnou a potřebnou,“ připomíná Vít Vaníček. 

Stav regenerace bytového fondu chce SRBF v čele First Finance oživit také další novinkou - úvěr Bydlení+ je totiž určen i těm, kdo v současné době nemají na podporu nárok. „Chceme oslovit majitele všech bytových domů, města a obce i majitele domů s postupně deregulovaným nájemným, pro které připravujeme speciální program úvěrování rekonstrukcí,“ vysvětluje Miroslav Šebesta z First Finance. 

Zejména regenerace nájemních bytů v současnosti vázne. „Obnova nájemních bytů je možná jedině po vyřešení návratnosti vložených investic, protože ekonomické úspory i lepší kvalita bydlení pro nájemníky musí zajistit návratnost investic investorovi, tedy majiteli a pronajimateli,“ říká Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů. Nezbytnou podmínkou pro urychlení rekonstrukcí nájemních bytů je proto deregulace nájemného. „Skutečné zrychlení obnovy bytového fondu můžeme čekat jedině tam, kde měsíční nájemné za metr čtvereční dosáhne alespoň 80 korun. V ostatních případech se regenerace nájemních bytů neobejde bez státní, nebo jiné podpory. Proto program Bydlení+ podporujeme, neboť za deregulované nájemné chceme nabízet jen kvalitní bydlení“ dodává Tomislav Šimeček.

Stav bytového fondu v ČR
Většina bytových domů v České republice pochází z období před 2. světovou válkou a z období od padesátých do devadesátých let minulého století. „Staré čtvrti velkých měst nebo mnohá venkovská sídla jsou ale ještě starší,“ říká Miloslav Mašek, generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Společným rysem všech starších bytových staveb je špatný technický stav a morální zastaralost. „Ve srovnání s evropským průměrem tak máme menší obytnou i užitnou plochu bytů, projevují se nejrůznější poruchy staveb, jako například netěsné izolace proti vodě nebo úniku tepla, což přináší zvýšené náklady na spotřebu energií všeho druhu,“ vysvětluje Miloslav Mašek, a dodává: „Jistě, dílčí zlepšení stavu starých bytů tady díky rekonstrukcím a zateplení objektů je. Stávajícím tempem by ale regenerace veškeré starší bytové zástavby trvala desítky let, a to je mnohdy déle, než jaká je reálná životnost staveb.“ 

Nahoru