Přidat stránku pod názvem:

Reakce na podporu výstavy družstevních bytů

(Tisková zpráva) Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) přijímá bez zásadních výhrad návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře výstavby družstevních bytů. "Respektujeme vysvětlené možnosti státního rozpočtu pro nejbližší období," stručně shrnuje hlavní myšlenku svého dopisu ministrovi pro místní rozvoj Radko Martínkovi předseda SČMBD Vít Vaníček.

Návrh na dílčí úpravu ale SČMBD přesto má. "Vzhledem k tomu, že např. ustanovení § 1 odst.2 opakuje úpravu danou zákonem, doporučujeme doplnit v § 2 odst. 2 a 3 upřesnění, že navrhovaná podpora se týká jednoho bytu, případně doplnit § 4, protože odkaz pod čarou v Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 může ztěžovat orientaci zájemců o výstavbu, a to jak investorů, tak uživatelů," vysvětluje JUDr. Jiří Zatočil, který oprávněn jednat v této věci za Svaz českých a moravských bytových družstev.

František Tlapák
manažer vnitřní a vnější komunikace
GSM: (+420) 608 967 239
e-mail: frantisek.tlapak@scmbd_cz (frantisek.tlapak@scmbd_cz?subject=)

Nahoru