Přidat stránku pod názvem:

Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok 2005

Na konci února 2005 bylo ministrem pro místní rozvoj Ing. Jiřím Paroubkem podepsáno znění podmínek „Programu poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok 2005“, tedy tzv. havarijní program Ve srovnání s předchozími lety bylo vyhlášení tohoto programu s ohledem na povinnost projednat obsah programu a výši podpor v Evropské komisi v Bruselu opožděno o cca. tři měsíce.

Je možno konstatovat, že hlavní zásady a podmínky pro poskytnutí dotace v roce 2005 vychází z podmínek daných zněním programu pro rok 2004. Dochází však ke změně termínu pro podávání žádostí. Žádosti vlastníků domů musí být podány do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj v termínu od 4. do 8. dubna 2005.

Znění programu a registrační kartu najdete v přiloženém souboru.

Zájemcům o čerpání dotací z prostředků tohoto programu poskytnou pracovníci SČMBD obdobné služby jako v předchozích letech. S cílem poskytnutí podrobnějších či doplňujících informací budou uspořádány tematické semináře (22. 3. 2005 v Přerově a 24. 3. 2005 v Praze – bližší informace o konání seminářů poskytnou příslušné úřady rad nebo www.scmbd.cz ). Zájemcům o program budou též poskytovány osobní konzultace při sestavování žádostí (pí. Skácelová, eva.skacelova@scmbd_cz, 241 430 510).

Podpora_20oprav_20vad_20panelove_20bytove_20vystavby_20pro_20rok_202005.pdf Podpora_oprav_vad_panelove_bytove_vystavby_pro_rok_2005.pdf (189,55 KB)

Registracni_20karta_20objektu.doc Registracni_karta_objektu.doc (50,50 KB)
Registracni_20karta_20objektu_20_20vysvetlivky.doc Registracni_karta_objektu_vysvetlivky.doc (29,50 KB)
Seznam_20konstrukcnich_20soustav.doc Seznam_konstrukcnich_soustav.doc (28,50 KB)
 

Nahoru