Přidat stránku pod názvem:

Program PANEL - aktuální znění

Dne 28. 6. 2006 bylo ve Sbírce zákonů zvěřejněno NV č. 325/2006 Sb., kterým se s upravují některé podmínky a požadavky programu PANEL

Dne 6. dubna 2006 byl rozhodnutím Komise ES č. N 343/2005-Česká republika, podpora na rekonstrukci panelových domů ukončen proces notifikace programu PANEL, který byl shledán – po zapracování dílčích požadavků – v souladu s principy veřejné podpory ES.

V návaznosti na uvedené rozhodnutí vyšlo dne 28. 6. 2006 v částce 100 ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 325/2006 Sb., kterým se mění NV č. 299/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace a regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů. Změny dané tímto nařízením jsme do textu zapracovali a nařízení vlády uvádíme v aktuálním znění. V souvislosti s tímto nařízením též zveřejňujeme doprovodný dokument „Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií – PANEL“ (ve znění platném od 1.7. 2006 upraveném dle nařízení vlády č. 325/2006 Sb.).

Připojené soubory
NV č. 325/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb. ( Narizeni_PANEL_325_2006.doc 36.50 KB )
 
NV č. 299/2001 Sb., v aktuálním znění - po zapracování změny dané NV č. 325/2006 Sb. ( Narizeni_PANEL_299_2001zapracovaná změna 325_2006.doc 51.00 KB )
 
Program PANEL ve znění platném od 1.7.2006 ( 2006_v2_Program_PANEL.doc 105.00 KB )

 

Nahoru