Přidat stránku pod názvem:

Program PANEL 2013 - snižení referenční sazby EU

Z tiskové informace SFRB vybíráme aktuální novinky týkající se činnosti fondu a programu Panel 2013+ 

Vláda schválila rozpočet SFRB na rok 2014 a výhled na roky 2015 a 2016. Nosným programem SFRB bude i v dalších letech program PANEL 2013 na opravy a modernizace bytových domů. 

Navíc jsou programy SFRB od října 2013 ještě výhodnější. Referenční sazba EU pro ČR je 0,75% p.a., místo dřívější sazby 0,88% p.a.

Příslib úvěru s úrokem již od 0,75% p.a. a fixací úrokové sazby na celou dobu splácení můžete mít do 14 dnů od podání žádosti, pro kterou  budete potřebovat předložit:

 • vyplněnou žádost,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • prohlášení o bezdlužnosti a beztresnosti,
 • projektovou dokumentaci (pokud je vyžadována stavebním úřadem),
 • potvrzení autorizované osoby k opravám část A přílohy č. 1 NV 468/2012,
 • průkaz energetické náročnosti (pokud je povinnost jej předložit,
 • rozpočet oprav,
 • tabulku členění výdajů,
 • tabulku podlahových ploch,
 • prohlášení ke zdrojům financování, zdrojům splácení a čerpaným úvěrům,
 • informace o identifikaci žadatele a
 • účetní výkazy a daňová přiznání za dvě uzavřená účetní období.

Již při podání kompletní I. části vám bude poslán příslib úvěru, s podmínkami, které jou platné po celou dobu určenou pro podání dokladů II. části žádosti, to je 6 měsíců.

Ve II. Části žádosti dokládáte:

 • pravomocné stavební povolení nebo ohlášení (pokud je vydáno) nebo prohlášení, že oprava nepodléha stavebnímu řízení,
 • podepsanou smlouvu s dodavatelem stavebních prací,
 • platný certifikát ISO dodavatele stavebních prací,
 • podklady k zajištění úvěru,
 • doklad prokazující schválení přijetí a zajištění úvěru,
 • osvědčení o registraci plátce DPH,
 • smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka a
 • fotodokumentaci původního stavu domu.

Obě části žádosti lze samorřejmě podat najednou, tím se schválení a příslib úvěru ještě urychlí a úvěrovou smlouvu s garantovanými podmínkami můžete mít již do měsíce od podání kompletní žádosti.

Úroková sazba je platná v době podpisu smlovy.

Nahoru