Přidat stránku pod názvem:

Program Bytové domy bez barier v roce 2021

Ná základě dotazů družstev sdělujeme, že dle předběžných informaci z MMR budou podmínky programu Bytové domy bez bariér pro rok 2021 zveřejněny během posledního týdne měsíce listopadu. Podmínky programu by se v zásadě měly shodovat s podmínkámi platnými v předchozím období.

Termín pro předkládání žádostí bude stanoven na polovinu či konec měsíce února (bude upřesněno).

Předložené žádosti, které nebudou úplné či nebudou naplňovat všechny formální požadavky,  nebude možné doplňovat tak, jako tomu bylo doposud. Tyto "neúplné" žádosti budou zamítnuty.

O podrobnostech budeme informovat.

Nahoru