Přidat stránku pod názvem:

Prodej stanov

SČMBD nabízí k prodejí nové vzorové dokumenty upravující činnost bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

Upozorňujeme zájemce o níže uvedené dokumenty, že se jedná o VZORY, které je nutno upravit dle aktuálních podmínek a potřeb konkrétních subjektů. Dále upozorňujeme na skutečnost, že uvedené vzory jsou ve verzi platné ke konci roku 2013 v souladu s předpisy účinnými od 1.1.2014 a jsou dle možností průběžně aktualizovány. 

Zakoupíte-li současné verze dokumentů, budou Vám po jejich aktualizaci na vaše vyžádání nové verze zaslány zdarma.


Seznam nabízených dokumentů

Dokumenty jsou prodávány v následujících balíčcích:

1) Vzor stanov velkého BD se shromážděním delegátů (nad 200 bytů) + komentář ke vzoru velkého BD + doporučení na aktualizaci vzoru

2)  Vzor stanov malého BD (do 50 bytů) + komentář ke vzoru malého BD + doporučení na aktualizaci vzoru (pozn.: tento vzor je vyhotoven pro zjednodušený systém řízení BD v případech, kdy statutárním orgánem BD je předseda a BD nevytváří žádný kontrolní orgán)

3.1) Vzor stanov středního BD (50 - 200 bytů) bez hospodářských středisek + komentář ke vzoru velkého BD (pozn.: komentář ke stanovám středního BD nebyl zpracován, je třeba analogicky použít komentář ke stanovám velkého BD) + doporučení na aktualizaci vzoru); tento vzor mohou využít i malá BD, která mají představenstvo a kontrolní orgán 

3.2) Vzor stanov středního BD (50 - 200 bytů) s hospodářskými středisky + komentář ke vzoru velkého BD (pozn.: komentář ke stanovám středního BD nebyl zpracován, je třeba analogicky použít komentář ke stanovám velkého BD) + doporučení na aktualizaci vzoru 

4) Vzor stanov SVJ  + komentář ke vzoru stanov SVJ


Jednotná cena balíčku 5000,- Kč včetně DPH

Po přijetí Vaší objednávky, kterou najdete v přiloženém souboru, Vám vystavíme fakturu a po jejím uhrazení Vám vzor stanov elektronicky zašleme.


Objednávky členů SČMBD vyřizují VÝHRADNĚ příslušné regionální Úřady rad!

Členové SČMBD mají nárok na bezplatné získání těchto vzorových stanov! 


Objednávky ostatních, nečlenských zájemců, vyřizuje pí Leona Pilíková, tel.: 241087249

Vzorove_dokumenty_OBJEDNAVKA_2014_1.doc Vzorove_dokumenty_OBJEDNAVKA_2014_1.doc (31,00 KB)


 


e-mailové adresy jsou tvořeny dle vzoru: jmeno.prijmeni@scmbd_cz 

Nahoru