Přidat stránku pod názvem:

Opatření Ministerstva financí přijatá v souvislosti s nouzovým stavem

Finanční zpravodaj č. 4/2020: - Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události - Pokyn č. GFŘ -D- 44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení Přehled realizovaných opatření v rámci liberačního balíčku Ministerstva financí : - Prominutí pokut - Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů - Zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty u daně z příjmů - Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby

Financni_zpravodaj_2020_c_04.pdf Financni_zpravodaj_2020_c_04.pdf (173,99 KB) Liberacni_balicek_Ministerstva_financi.docx Liberacni_balicek_Ministerstva_financi.docx (21,25 KB)

Nahoru