Přidat stránku pod názvem:

Předseda SČMBD Vít Vaníček stojí od dubna v čele Družstevní asocice ČR

(Tisková zpráva DA ČR) Dne 28. března 2007 se konalo 12. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály. Delegáti zvolili na jednoleté funkční období předsedou představenstva Družstevní Asociace ČR Ing. Víta Vaníčka , předsedu Svazu českých a moravských bytových družstev, který bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný předseda.

Do funkcí místopředsedů představenstva Družstevní Asociace ČR byli - rovněž na jednoleté funkční období - zvoleni:
  • Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev
  • Ing. Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev.

Valné shromáždění projednalo a schválilo hospodaření Družstevní Asociace ČR za rok 2006, Zprávu představenstva o činnosti od 11. valného shromáždění, včetně zprávy o plnění usnesení 11. valného shromáždění a výhledu aktivit na rok 2007. Potvrdilo rozpočet Družstevní Asociace ČR na rok 2007 a rovněž projednalo otázky hospodaření a správy majetku.

Valné shromáždění uložilo představitelům Družstevní Asociace ČR pro následující období usilovat především o trvalé zvyšování prestiže českého družstevnictví, jako významného sektoru hospodářství, na úrovni vládních a zastupitelských orgánů, udržovat stálé kontakty s těmi poslanci České republiky v Evropském parlamentu, kteří podporují myšlenku družstevnictví. Zásadním úkolem je nadále usilovat o navázání kontaktů s představiteli státní administrativy se snahou získat na úrovni vlády České republiky stálého zástupce pro družstevní problematiku .

Valné shromáždění věnovalo odpovídající pozornost přípravě zasedání 3.Družstevního konventu, který proběhne v Praze ve dnech 18. - 19. června 2007. V přípravě této nejvýznamnější družstevní aktivity na evropské úrovni je Družstevní Asociace ČR partnerem a spoluorganizátorem. Tématem jednání konventu bude problematika sociálního dialogu a role, kterou v něm hrají družstevní podniky.

Delegáti 12. valného shromáždění přijali ve svém usnesení úkoly pro příští období, týkající se zejména těchto oblastí:
  • 1. Udržovat kontakty se zástupci vládních a zastupitelských orgánů ve prospěch zájmů družstevnictví a v případě potřeby zajišťovat účinný lobbing.
  • 2. V jednáních s vládou ČR o otázkách družstevnictví nadále usilovat o institucionalizaci družstevního sektoru ve vztahu k vládě ČR.
  • 3. Koordinovat a monitorovat iniciativy k legislativnímu rozvoji sociálních družstev, včetně čerpání zkušeností partnerů zemí EU a zapojovat se do aktivit souvisejících se sektorem sociální ekonomiky.
  • 4. Nadále rozvíjet zahraniční aktivity DA ČR, zúčastňovat se práce v orgánech Mezinárodního družstevního svazu, dalších družstevních struktur a struktur sociální ekonomiky, včetně práce v komunitárních orgánech a posilovat image českého družstevnictví na mezinárodní scéně.
  • 5. Rozvíjet propagaci českého družstevnictví a v oblasti výchovně vzdělávací pokračovat a rozvíjet spolupráci s teoretickou frontou a vysokými školami.

V Praze dne 30. března 2007

Mgr. Jiří Svoboda, výkonný ředitel Družstevní Asociace ČR

Kontakt:
Těšnov 5, 110 01 Praha 1
Tel.: 222 312 494
Fax: 222 319 566
E-mail: sekretariat@dacr_cz (sekretariat@dacr_cz?subject=)

Nahoru