Přidat stránku pod názvem:

Pozastavení příjmu žádostí o dotace na úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL

Citace zprávy SFRB a ČMZRB

V roce 2010 bylo podáno vice než 700 žádostí o dotace na úhradu úroků z úvěrů na opravy bytových domů. Požadavky z dalších přijatých žádostí by již nebylo možné pokrýt z prostředků, které jsou k tomu účelu v letošním roce určeny. Z uvedeného důvodu je s účinností od 13. srpna 2010 pozastaven příjem žádostí o dotace na úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL.

Žádosti na záruky za úvěry na opravy bytových domů, které jsou v programu NOVÝ PANEL též poskytovány,  jsou i nadále přijímány bez omezení  a mohou být využity i v případech projektů žádajících o dotaci z programu Zelená úsporám.

O dalších podrobnostech budeme dále informovat.

Nahoru