Přidat stránku pod názvem:

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli

Oddělení pojištění SČMBD ve spolupráci s RENOMIA, a. s., připravilo od 1.1.2011 pro zaměstnance všech členských BD/SVJ možnost pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli (BD/SVJ) za exklusivních podmínek prostřednictvím  Pojistné smlouvy č. 7720533396 o pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli .                

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, tzn. výhradně na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli.  

 

Pojistné krytí

Pojištění se vztahuje na odpovědnosti za škodu způsobenou na životě, zdraví nebo poškozením či zničením věcí, a dále na škody z uvedených škod vyplývající, případně na jinou majetkovou škodu (čistá finanční škoda), za kterou zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli. Pojištění se vztahuje také na odpovědnost za škodu způsobenou např:

  • na dopravních prostředcích zaměstnavatele (vozidla, pracovní stroje),
  • zanedbáním předepsané obsluhy a údržby,
  • zaměstnavateli zaplacením majetkové sankce uložené mu v důsledku jednání pojištěného zaměstnance. Tato sankce však musí mít povahu sankce uložené v souvislosti s výpočtem, poukazy a rozúčtováním daní, záloh, poplatků, veřejných služeb (např: voda, plyn, elektřina apod.) nebo pojistného na veřejné pojištění (např: zdravotní, sociální apod.)

 

Bližší informace naleznete (registrovaní uživatelé) v sekci Poskytované služby/Pojištění.

Nahoru