Přidat stránku pod názvem:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního orgánu

Odvod pojistného podle zákona č. 589/1992 Sb. a pojistného podle zákona č. 592/1992 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám svým dopisem čj. 2002/24733-32 sdělilo, že částka pojistného, placeného družstvem za člena statutárního orgánu na jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu této funkce, je započitatelným příjmem tohoto člena pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb., v platném znění).

Pro účely nemocenského pojištění se tato částka považuje za odměnu, a protože výše této odměny (pojistného) je předem známa, musí být, v případě, že pojistné dosahuje alespoň 400 Kč, odvedeno pojistné na sociální zabezpečení.
Povinnost odvést pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb. vzniká v tom kalendářním měsíci, kdy je za člena statutárního orgánu odvedeno pojistné na pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů bytových družstev (kdy je zúčtován odvod pojistné částky).
Obdobným způsobem se odvádí i pojistné na veřejné zdravotní pojištění
(zákon č. 592/1992 Sb., v platném znění).

Nahoru