Přidat stránku pod názvem:

Pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů SVJ

Dodatkem č. 4 k RPS č. 7720032460 byl s účinností od 1.4.2010 upraven rozsah pojištění odpovědnosti za škodu a NOVĚ bylo do RPS č.7720032460 začleněno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ v rámci základního krytí. Tímto dnem jsou tak automaticky pojištěny orgány všech SVJ, které jsou pojištěny RPS č. 7720032460 v platném znění na povinné druhy pojištění. Tato forma pojištění nahrazuje dříve uzavřené rámcové pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy orgánů SVJ (D&O SVJ). Podrobnější charakteristika pojištění je přístupná pro registrované uživatele v sekci pojištění a ve Zpravodaji č. 3/2010.

Nahoru