Přidat stránku pod názvem:

Podpora bydlení pro rok 2017

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 80/2016  ze dne 7. 10. 2016 vyhlasila výzvuk předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. října 2016 a končí dnem 30. prosince 2016 ve 12.00 hod.

Text výzvy naleznete pod následujícícm odkazem: MMR_PB2017_Vyzva_4_1_.pdf MMR_PB2017_Vyzva_4_1_.pdf (157,20 KB). V této výzvě jsou upraveny termíny pro podání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2017. 


Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. října 2016 a končí dnem 30. prosince 2016

V souvislosti s vyhlášením výzvy oznamujeme zásadní informace, které mají vliv na plnění podmínek programu

Schválením programové dokumentace programu Podpora bydlení 2016 - 2021 byla stanovena nová povinnost pro správce programu, kterou je kontrola výběrového řízení na dodavatele stavebních prací včetně souvisejících dodávek zařízení a materiálu u zakázek malého rozsahu a u dotovaných zadavatelů. B

Byl proto vypracován Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 - 2020

MMR_PB2017_Metodicky_pokyn_pro_vyber_dodavatele_v_PB_2016_2020.pdf MMR_PB2017_Metodicky_pokyn_pro_vyber_dodavatele_v_PB_2016_2020.pdf (402,56 KB)

Tento pokyn popisuje povinnosti jednotlivých druhů zadavatelů podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zásadní odlišností oproti výběrovým řízením na stavební práce, které nejsou částečně nebo plně hrazeny z dotace, je, že zakázky malého rozsahu musí být soutěženy podle metodického pokynu a dále, že není u zakázek podlimitních na stavební práce přípustné využít zjednodušené podlimitní řízení a musí se soutěžit podle pravidel otevřeného výběrového řízení. Metodický pokyn také upravuje postup dotovaného zadavatele při výběru dodavatele stavebních prací.

Předběžné alokace programu Podpora bydlení pro rok 2017:

Podprogram

  Rozpočet v tis. Kč
Regenerace sídlišť 40 600
Podporované byty Pečovatelské byty 140 000
Vstupní byty 40 000
Komunitní dům seniorů 140 000
Olověné rozvody 6 000
Bytové domy bez bariér 45 000
Celkem 411 000

 

Související podklady naleznete v následujících odkazech:

MMR_PB2017_Bytove_domy_bez_barier_pro_rok_2017.pdf MMR_PB2017_Bytove_domy_bez_barier_pro_rok_2017.pdf (217,57 KB)

MMR_PB2017_Metodicky_pokyn_BDBB_2017.doc MMR_PB2017_Metodicky_pokyn_BDBB_2017.doc (173,00 KB)

MMR_PB2017_Hodnotici_kriteria_pro_Bytove_domy_bez_barier_2017.pdf MMR_PB2017_Hodnotici_kriteria_pro_Bytove_domy_bez_barier_2017.pdf (198,71 KB)

MMR_PB2017_Pokyny_pro_el_zadost_2017_BDBB.pdf MMR_PB2017_Pokyny_pro_el_zadost_2017_BDBB.pdf (3,53 MB)

 

 Další informace naleznete na webových stránkách MMR:

http://mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017

 

 

Nahoru

Nahoru