Přidat stránku pod názvem:

PF 2009

Vážení přátelé !

 

Musím se přiznat, že novoroční „pé efka“ nepíšu rád. Připomínají mi utíkající čas a události, které jsou nenávratně pryč. Mám rád věci, které mohu ovlivnit a to ty minulé nejsou. Nicméně kdo nerozumí minulosti tak nemůže uspokojivě řešit věci příští. Tak jaký vlastně byl ten rok 2008?

Na začátku roku jsme utrpěli úder od Poslanecké sněmovny, která hlavně díky absenci mnoha poslanců propustila do druhého čtení návrh poslanců Horníková – Vojíř na změnu zákona o vlastnictví bytů a obchodního zákoníku – tisk 266. Tato poslanecká iniciativa týkající se zejména neúměrného rozšíření převodů bytů do vlastnictví a pro nás nepřijatelného řešení vypořádacího podílu nás zaměstnávala prakticky celý rok a ještě dnes, přes všechno úsilí a snahu si nemůžeme být jistí, že se nějaká stopa oněch jedovatých myšlenek neobjeví v nové legislativě.Tím mám na mysli zejména nový obchodní a občanský zákoník a také nový zákon o vlastnictví bytů, jejichž projednávání a neustálé změny a doplňování vládní administrativa přes veškeré proklamace do této chvíle neukončila.

Podobně špatně se ze začátku roku vyvíjel program PANEL. Od jeho zastavení v říjnu 2007 nám trvalo pět dlouhých měsíců tvrdé práce k jeho opětovnému spuštění. Sice jenom s jednou a půl miliardou v rozpočtu pro rok 2008 ale přece. A tak mimo průběžný lobbing s poslanci, vládou a nikam nevedoucí diskuze s ministerstvem pro životní prostředí jsme museli nakonec zorganizovat tiskovou konferenci, která přispěla velkým dílem k navýšení rozpočtu roku 2008 o pět set milionů. A dále, pro rok 2009 jsme vybojovali rozpočet ve výši tři a půl miliardy, takže v závěru roku jsme si mohli částečně vydechnout. Zejména proto, že jsme odrazili zastavení programu, které hrozilo jako v roce předchozím. Dále se nám podařilo dojednat průběžné přijímání žádostí bytových družstev i po vyčerpání rozpočtu 2008 s plynulým přechodem do roku 2009.

Zatím co jsme se věnovali novým zákonům, opravám paneláků a úsporám energií se do naší republiky přelila světová finanční a hospodářská krize nastartovaná americkými špatnými hypotékami. Přes halasné ubezpečování vládních představitelů i špičkových finančních expertů o bezúhonnosti českého finančního trhu jsme se záhy stali posluchači zpráv o miliardových odpisech našich bank a toxických finančních produktech mezi námi. Jak na tuto situaci mají reagovat bytová družstva ?

Předně je třeba s touto realitou pracovat. Uvědomit si, že česká ekonomika je homogenní a bytová družstva jsou její nedílnou součástí. Pokud bude i nadále klesat hrubý domácí produkt, stoupat nezaměstnanost a slábnout česká koruna, tak důsledky pocítí i naši členové.

Proto bychom měli na každém družstvu zvážit budoucí cash flow s ohledem na předpokládaný nárůst dlužného nájemného a prověřit, zda ochrana našich depozit, celkově dosahujících mnoha miliard korun, je dostatečná. Na svazu jsme připravili nabídku nových finančních produktů s vyšším stupněm garancí i když nejlepší ochrana je průběžné smysluplné investování financí do revitalizace a modernizace družstevních domů.Tím současně peníze ochráníme před budoucími kurzovými riziky a inflačním očekáváním.

V příštím roce se budeme nadále věnovat úsporám energií a cenám tepla. Ty v některých regionech již přesáhly 700 Kč/GJ a tak založení Sdružení spotřebitelů tepla v rámci našeho svazu je na místě.

Mimo výše uvedené nás jistě v příštím roce čeká mnoho dalších povinností ale i radostí. Mezi ně bude bezesporu patřit i čtyřicetileté výročí založení svazu bytových družstev, které důstojně oslavíme. Již dnes využívám této příležitosti poděkovat všem věrným, kteří se na úspěšné čtyřicetileté dráze podíleli a do nového roku vám přeji hodně zdraví a štěstí.

 

Ing.Vít Vaníček,

předseda

Nahoru