Přidat stránku pod názvem:

Paušální výdaj na dopravu

Nepřímou novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2009 Sb. byla do §§ 24, 25 a 28 doplněna ustanovení o tzv. paušálu na dopravu

Pausal_na_dopravu.doc Pausal_na_dopravu.doc (24,00 KB)

Nahoru