Přidat stránku pod názvem:

Panel ještě žije!

Dne 2.10.2008 byl v časopise Květy uveřejněn článek pana Ivo Podskalského věnovaný řešení problémů panelových sídlišť.

Program na podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí paneláků se probírá z agónie

 

V České republice bydlí přes 3 miliony lidí ve zhruba 1 200 000 bytech postavených panelovou technologií. Pokud zejména u těch starších a rychle chátrajících nedojde do 10 až 15 let k podstatnému zlepšení jejich stavu, můžou dokonce ohrožovat životy jejich obyvatel. Nesníží-li se energetická žravost paneláků, hrozí negativní dopady celé společnosti.

 

Stanou se ze sídlišť levná ghetta pro přistěhovalce a chudé lidi? Zatím to není zcela vyloučeno. Pokud se situace nezlepší, každý, komu to zvyšující se životní úroveň dovolí, z nich uteče. Regenerace a odstranění vad panelových domů, které kdysi Václav Havel nazval králíkárnami a jež představují dědictví socialismu, tvoří základní předpoklad pro udržení “příměří” v oblasti bydlení. Vždyť je v nich doma třetina obyvatel ČR!

Ze současného laxního přístupu odpovědných orgánů k této problematice to vypadá, že jsme jako jediný stát střední a západní Evropy téměř rezignovali na koncepční řešení problémů betonových sídlišť. A to i přes fakt, že v některých lokalitách severních Čech a severní Moravy postupně vznikají panelová ghetta doprovázená všemi negativními jevy.

 

Pilíř modernizace

 

Už koncem 70. let 20. století byla tehdejším režimem přiznána odpovědnost za stav panelových sídlišť. Proto už tenkrát byla vlastníkům panelových domů v různých formách poskytována státní podpora. Dotace na opravy vad v letech 1978-1996 zaplatily 80 až 100 % nákladů a v letech 1997-2006 obsáhly zhruba 40 % přímých nákladů. S nástupem dotačního programu Panel usnadňujícím financování komplexních oprav paneláků se od roku 2001 podpora projevuje ve formě snížení úrokové sazby o 4 %. To sice nevypadá nijak světoborně, ale přesto se Panel po pomalém startu stal pilířem, na němž je v současné době postaven zájem o modernizaci panelových domů. Výsledky působení toho programu lze vidět na všech sídlištích. Stal se základním podnětem pro uživatele a vlastníky panelových domů, který je “pomůže přesvědčit” investovat své peníze do “svého” domu. Výsledek byl boom oprav paneláků v letech 2006 a 2007.

Letos bylo ale dlouho ticho po pěšině. Dokonce to vypadalo, že vláda nebude ochotna program Panel, který se týká třetiny bytového fondu, podpořit.

Náklady programu pro rok 2007 ve výši zhruba 4,3 mil. Kč. Tak vypadá ideál. Bytové družstvo v Orlové-Lutyni zrekonstruovalo 64 paneláků postavených v letech 1963 až 1989. Fasády byly zatepleny, byla vyměněna okna včetně sklepních, zaskleny lodžie, vybudována zádveří ve vstupech a zatepleny suterény. Do provozu bylo uvedeno 5 solárních systémů pro ohřev teplé užitkové vody. Před regenerací představovala roční spotřeba energie na vytápění 141 314 GJ, po ní 50 567 GJ. Původně činily roční náklady na vytápění 25 237 903 Kč, po rekonstrukci jen 9 030 760 Kč; úspora tedy dosáhla 64,22 %. Miliardy korun vygenerovaly soukromé investice vlastníků v částce téměř 30 miliard korun a je zrekonstruováno asi 100 000 bytů,” říká Ing. Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev. Pro letošní rok byl schválen rozpočet jen 1,5 miliardy korun. Přitom tento program není významný pouze pro vlastníky panelových domů, ale má pozitivní dopady na celou společnost i na ekologii - například zateplování objektů, výměna oken a úprava vytápěcích systémů přinášejí spolu s finančními úsporami obrovské úspory energií, snížení plynných emisí a prachu. To vše v řádech stovek a tisíců tun.”

 

Opravy na 20, nebo 50 let?

 

Modernizací zatím prošlo přibližně 250 000 až 300 000 bytů, tedy maximálně čtvrtina. Asi 900 000 bytů zůstává neopraveno. To je do budoucna obrovský potenciál energetických úspor.

Vady panelových domů jsou důsledek špatné bytové politiky státu a nekvalitní práce státních organizací v minulosti. Nejsou zaviněny jejich uživateli a vlastníky. Proto by vláda měla podporu na nápravu minulých nedostatků zachovat i do budoucna. Omezení by se dotklo především menších vlastníků a závažné havarijní poruchy ohrožující bezpečnost uživatelů bytů by pro ně mohly být těžko řešitelný problém.

“Při zachování Panelu lze předpokládat, že by celý proces revitalizace paneláků mohl být za současného tempa oprav ukončen do patnácti až dvaceti let. Bez přístupu k dosažitelným úvěrům se za cenu velkých ztrát může protáhnout na čtyřicet až padesát let,” říká Ing. Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Je jasné, že ve státním rozpočtu mnoho peněz není, ale s programem Panel souvisí pozoruhodná skutečnost: náklady na něj jsou nižší než daňový výnos z činností, které program Panel generuje! Pro státní rozpočet je tedy podpora oprav panelových domů dobrý byznys. Zřejmě i proto vláda na poslední chvíli navýšila výdaje Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2009 na 3,5 miliardy Kč. Je to částka nižší než v roce 2007, ale oproti letošnímu roku o 2 miliardy vyšší. Ještě ji však musí schválit poslanecká sněmovna. Zdá se, že program Panel se částečně probírá z agónie.

 

Investice se vyplácejí

 

Kompletním zateplením objektu a výměnou oken se dá ušetřit 40 až 50 % procent energií, výjimečně i víc. V panelácích by se tak mohlo ušetřit kolem 7 miliard Kč za topení.

Příští rok se počítá s podporou na opravy zhruba 100 000 bytů. Podpora zateplení se státu vrací v několika rovinách: ve snížení spotřeby energie a emisí, v daňovém příjmu a má vliv na zaměstnanost ve výrobě stavebních hmot a stavebnictví.

Typické vady a poruchy se budou v panelácích objevovat stále a jejich vlastníci se s nimi budou muset potýkat po celou dobu životnosti domu.

Téměř 700 000 paneláků dosáhlo stáří 35 a více let a objem financí na opravy se odhaduje na 300 až 400 miliard Kč.

Němcům je hej Ve Francii pokrývá stát až 25 % nákladů rekonstrukce, dříve vlastník domu dostával 20 % přímou dotací a na zbytek nákladů 3% úročený úvěr. V Německu už bylo přes 80 % paneláků rekonstruováno. Přesto je od roku 2006 zvýšena podpora rekonstrukcí a zateplení (i nepanelových) domů na 1 miliardu eur ročně.

 

Nejčastější závady

 

Pokud není porušena hydroizolace a statika, je životnost panelového domu téměř neomezená.

Poklidný život nájemníků ale narušuje řada problémů. Nejčastější závady se týkají obvodového pláště a střech. Špatné utěsnění spár nebo použití nevhodného materiálu způsobuje pronikání vody a do bytů zatéká. Voda se dostává dovnitř i netěsnými okny. V některých místnostech dochází ke kondenzaci vodních par a tvoří se plísně. Ve špatném stavu bývají stoupačky. “Když se začaly vyměňovat, nevěřili jsme, že je to nutné. Ale ty staré trubky byly pevné asi jako roličky papíru. Mohlo nás to kdykoli vyplavit,” říká Marie Novotná, která bydlí v paneláku v Karviné. Jsou zaznamenány případy prasklých panelů (Kutná Hora), vypadlého okenního panelu (Plzeň) a havarijního stavu zábradlí na balkoně (Praha), časované bomby představuje zhruba 80 % výtahů, jež nesplňují normy EU. Ale není panelák jako panelák a rozhodně ne každé sídliště vypadá jako Chanov v Mostě.

 

Co je Panel

 

Program Panel uspokojuje žádosti o podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů poskytnutím úrokové dotace z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. Žádosti přijímají pracoviště Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.

Nahoru