Přidat stránku pod názvem:

Oddělení legislativně-právní

Seznam publikační činnosti (možno zakoupit v sídle SČMBD)


Příručka k převodům družstevních bytů aktualizované vydání na základě zákona č. 103/2000 Sb.

kolektiv autorů, 2000

Tato příručka obsahuje text zákona č.103/2000 Sb., kterým se mění zákon č.72/1994 Sb.

 • tato novela zavádí do našeho právního řádu nově povinnou právnickou osobu, která se označuje jako společenství vlastníků jednotek
 • tato novela obsahuje i novelu občanského zákona, kterou se řeší otázky pozemků pod budovami a stavbami, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu, než vlastníka příslušné budovy nebo stavby
 • tato příručka obsahuje vedle výkladu některých ustanovení novely i nové vzory prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena
 • dále tato příručka obsahuje výklad zákona č.97/1999, kterým se mění zákon č.72/1994 Sb.
 • obsahuje i vzor smlouvy o zajišťování správy společných částí domu
 • obsahuje i komentář postavení družstva při výkonu funkce správce domu
 • obsahuje vzor stanov společenství vlastníků jednotek připravený Svazem českých a moravských bytových družstev i nařízení vlády, kterým se vydávají stanovy společenství vlastníků
Výstavba bytů v nástavbách a vestavbách, II. část

kolektiv autorů,1999

 • tato publikace obsahuje přípravu a projednání stavby se stavebním úřadem po změnách v stavebním zákoně v roce 1998, výstavbu bytů formou sdružení investorů a otázky konstrukčního řešení nástaveb
Přestavba bytových jader

kolektiv autorů,1998

 • tato publikace obsahuje stavebně technologickou a architektonickou problematiku , právní vztahy související s přestavbou bytových jader a způsoby financování
Co je dobré vědět o bytovém družstvu

kolektiv autorů SČMBD,1998

 • tato příručka se zabývá právním postavením družstva, ekonomickou úpravou družstva a principy jeho hospodaření a základními principy a činnostmi družstva
Kontrolní komise v bytových družstvech

kolektiv autorů,1997

 • tato příručka se zabývá právním postavením kontrolních komisí, jejím vztahem k dalším orgánům družstva, dále jednacím řádem kontrolní komise a jejími obsahovými činnostmi
Výstavba bytů v nástavbách a vestavbách, I. část

kolektiv autorů,1997

 • tato publikace obsahuje zásady výběru objektů vhodných k realizaci nástaveb a vestaveb, přípravu a projednání stavby se stavebním úřadem, vzory příslušných smluv a financování vestaveb a nástaveb

Základní vnitrodružstevní předpisy a související vzory

kolektiv autorů, 1996

 • tato publikace se zabývá postavením družstva podle obchodního zákoníku, významem zápisů ze schůzí orgánů družstva, základními vnitrodružstevními předpisy a obsahuje vzory stanov, volebních řádů a dalších předpisů.
Příručka k převodům družstevních bytů podle zákona č.72/1994 Sb.

kolektiv autorů, 1995

 • tato příručka obsahuje text zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům nebytovým prostorám, dále obsahuje vzor prohlášení vlastníka a vzor smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena, problematiku vyčlenění družstev a pozemků a zabývá se otázkami vlastnického bydlení

Další informace:

Ve Sbírce zákonů a nařízení vyšly v říjnu dvě důležité novely týkající se družstev.

 1. Pod číslem 367/2000 Sb. vyšla novela občanského zákona, která obsahuje i ustanovení o převodu státních pozemků zastavěných budovou nebo stavbou.

  Pod číslem 370/2000 vyšla novela obchodního zákona, která obsahuje změny stávajících ustanovení obchodního zákoníku o družstvech.
 2. Upozorňujeme, že je v účinnosti od 1.června 2000 zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který se dotýká i družstev. V této souvislosti upozorňujeme nahlédnout do internetových stránek nově vzniklého Úřadu pro ochranu osobních údajů, které jsou označené www.uoou.cz

 

Nahoru