Přidat stránku pod názvem:

O svém objektu rozhoduje vždy majitel

Rozhodla jsem se pořídit si malá krbová kamna o max. výkonu 6 kW/h pro překlenutí chladných období. Bydlím v třípodlažní družstevní bytovce se třemi vchody, celkem je v nich 21 bytů. Dům je 20 let starý a již čtyři roky vytápěn samostatně plynovou kotelnou. Družstvo mi to ale zamítlo...

Při stavbě domu byly vybudovány samostatné komíny se zaslepeným vyústěním na plochou střechu, které nebyly nikdy použity. Objednala jsem znalce z oboru komínové techniky, který mi sdělil, že azbestové vložky neodpovídají nové normě, ale že po vyvložkování je komín plně odpovídající a je možné napsat posudek způsobilosti s vystavením revize. Obrátila jsem se proto s žádostí o povolení na SBD, ale byla zamítnuta s odůvodněním, že by se změnilo požárně bezpečnostní posouzení domu a zvýšily náklady na pojištění domu, a pokud by povolili kamna jednomu, chtěli by je i další. Byla jsem připravena obstarat si všechny technické náležitosti a následné revize, ale nepočítala, že mi to zamítne hned družstvo. Co mohu dělat? -- (J. K., Jablonné nad Orlicí)

Z dotazu není zcela jasné, jestli družstvo pro vás vykonává pouze správu,nebo je vlastníkem objektu. V případě, že je družstvo vlastníkem objektu, je zcela logické, že má pravomoc rozhodovat o svém majetku, a že jako správný hospodář nebude činit úkony, které by mu jakkoli znesnadňovaly správu objektu.

Dům o třech patrech, i když má tři vchody, nemá požární bezpečnostní řešení - nemusí je mít, protože se zcela určitě jedná o objekt bez zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí (viz zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Takže úprava by se mohla dotknout pouze požární ochrany v domě jako takové, přinést nová požární rizika, o jejichž míře lze ale diskutovat. Také nevím, jakou mají uzavřenou pojistnou smlouvu a zda by zprovoznění spalinové cesty mělo dopad na výši pojistného.

Co je ale nesporné, je fakt, že majitel si se svým majetkem může nakládat dle svého uvážení, pokud vám jako nájemníkovi zajišťuje služby dané zákonem, což družstvo určitě plní, viz ústřední vytápění objektu.

Bc. Andrea Manová, oddělení technické a správy SČMBD
(Byt magazín, 2007/5) 

Nahoru