Přidat stránku pod názvem:

Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Ve Sbírce zákonů částce 61 ze 17. dubna 2002 byl zveřejněn zákon č. 148/2002, kterým se změnil zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Z této novely upozorňujeme na tyto nejdůležitější změny:

  1. Doplněním ustanovení §8 odst.1 písm. b) se poplatníkem daně z převodu nemovitostí stává nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací.
  2. Vložením nového písmene d) v §19 odst.3 se od daně darovací osvobozují příležitostná bezúplatná nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč.
  3. Změnou ustanovení §20 odst.6 písm.f) se od daně z převodu nemovitostí osvobozují převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně (dosud osvobozeny jen přechody majetku obchodních společností a družstev).
  4. Podle změněného ustanovení §21 odst.1 se znalecký posudek jako součást daňového přiznání nevyžaduje v případě zcela osvobozeného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti, s výjimkou vkladu nemovitosti do obchodní společnosti nebo družstva.

Nahoru