Přidat stránku pod názvem:

Novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zvýšení vyměřovacího základu pro odvod na pojistném. Nařízením vlády č. 327/2002 Sb., ze dne 19. června 2002, se zvyšuje vyměřovací základ pro odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u osoby, za kterou je po celé rozhodné období plátcem tohoto pojistného stát ( tedy osoby, uvedené v § 7 zákona č. 48/1997 Sb.), na částku 3.458 Kč (§ 3c, odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.).

To znamená, že pokud tato osoba pobírá příjem ze závislé činnosti (např. student, starobní důchodce apod.), bude u ní vyměřovacím základem pro odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění až částka, převyšující 3.458 Kč měsíčně.

Nařízení vlády č. 327/2002 Sb., které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částka 119/2002.

Nahoru