Přidat stránku pod názvem:

Názor Evropské komise na privatizaci bytů

Přibližně před dvěma měsíci otevřela média ožehavý problém spojený s privatizací obecních bytů. Stručně řečeno - jde o to, že privatizace obecních domů a bytů za výhodnější, než tržní ceny, může být z pohledu Evropské komise neoprávněnou podporou.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se proto obrátilo na Evropskou komisi se žádostí o stanovisko - a to stanovisko je tady. Předkládám Vám jej v přeformulované podobě - veškerá fakta čerpám z tiskové zprávy MMR.


Na jednání 7. září 2005 diskutovali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj s členy Evropské komise o právních aspektech pořízení domů nebo případně bytů právnickými osobami. Zástupci Evropské komise (z Generálního ředitelství Soutěže - DG Competition) přitom vyjádřili názor shodný s právním stanoviskem českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - tedy, že prodej nemovitosti za cenu nižší než je cena tržní do vlastnictví subjektu, který tuto nemovitost bude dále pronajímat nebo využívat pro další výstavbu apod., může být nepovolenou veřejnou podporu.

Pokud bude rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou sjednanou u soukromého nabyvatele v průběhu tří let nižší než 100 000 EUR, jde o tzv. podporu "de minimis" a tu je možné poskytnout bez schválení Evropské komise. V tomto případě je tedy vše v pořádku a naprostá většina privatizovaných domů z vlastnictví veřejného subjektu do vlastnictví právnické osoby založené nájemci bytů z tohoto důvodu (SVJ), je v souladu s komunitárním právem EU.

Horší je to v případě prodeje bytů nebo domů bytovým družstvům. Bytové družstvo totiž Evropská komise řadí mezi všechny ostatní subjekty vyvíjející ekonomickou činnost (protože byty dále pronajímá svým členům nebo zakladatelům) - čili prodej bytů nebo domu bytovému družstvu (vč. družstva založeného za tím účelem nájemníky bytů) za cenu nižší než je cena tržní může být v rozporu s pravidly pro veřejnou podporu (viz. ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství). MMR zatím neinformuje o tom, že by v této věci měl kdokoli podnikat nějaké další kroky.

Ministerstvo pro místní rozvoj na to reaguje mimo jiné tím, že ve čtvrtek 8.9.2005 předložilo k projednání do Poslanecké sněmovny přepracovanou právní úpravu tzv. "kondominiálního" vlastnictví jednotlivých bytů. MMR věří, že pro případnou další privatizaci státních či obecních bytů bude tento zákon představovat spolehlivější právní základ.

František Tlapák
manažer pro vnitřní a vnější komunikaci

Nahoru