Přidat stránku pod názvem:

Návrh poslanců Zd. Horníkové a Old. Vojíře na změnu zákona o vlastnictví bytů

Předmětným návrhem se Poslanecká sněmovna zabývala i na své 23. schůzi dne 24. 11. 2007 při schvalování programu schůze. Pan poslanec Tomáš Kvapil (KDU ČSL) totiž navrhl, aby tento bod programu (tisk 266) byl vyřazen z jednání z důvodu, že dosud neproběhla politická jednání k tomuto tisku, jak byla předkladateli avizována před přerušením prvého čtení na minulé schůzi.

Přes námitky pí poslankyně Horníkové byl návrh pana poslance Kvapila schválen a tento bod byl vyřazen z programu 23. schůze. Další schůze PS je plánována na únor 2008.

Nahoru