Přidat stránku pod názvem:

Nástroje pro kontrolu stavebních nákladů

Fakulta stavební ČVUT zpracovala informativní kalkulační nástroje pro stanovení nákladů činností spojených s  rekonstrukcí bytových jader, fasád a střešních plášťů. Tyto nástroje jsou k dispozici zdarma.

Nástroje pro kontrolu stavebních nákladů

Současná stavební praxe vlastníků nemovitostí je často spojena s nepřesným odhadem budoucích nákladů realizace. Stavební podniky v tomto ohledu situaci v častých případech nijak neusnadňují. Snaží se mnohdy formou víceprací, dodávkou jiných materiálů apod. navýšit původní cenu ve svůj prospěch. Řešením je pro stavebníka získat nezávislý odhad cen pro svůj projekt. V rámci projektu Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení (TAČR) vznikají nástroje malého rozsahu, které generují jednoznačné podklady pro plánovaný rozsah prací. Stavebník získává doklad o rozsahu projektu včetně cen pro porovnání s dodavatelským podnikem. Výstupním dokumentem je výkaz výměr použitelný pro výběrová řízení na dodavatele stavby a dále položkový rozpočet jako podklad pro sjednávání cen. Výhodou generovaných dokumentů je jejich jednotná struktura, kterou dodavatelé nacení a stavebník pak snadno porovná. V současné době jsou dispozici nástroje pro rekonstrukci bytových jader, fasády a střešního pláště. Všechny nástroje je možné použít zdarma na následujících odkazech:


FasCalc v1.8         http://decisionlab.fsv.cvut.cz/fascalc.php

(rekonstrukce fasád bytových domů)

 • vypracování výkazu výměr práce a materiálu na základě geometrických údajů o objektu,

 • vytváření položkového rozpočtu rekonstrukce včetně jednotkových a celkových cen,

 • rozhodovací nástroj pro volbu tloušťky zateplení,

 • orientační vyhodnocení celkového prostupu teple zadanou skladbou konstrukce.

 

RoofCalc v1.5    http://decisionlab.fsv.cvut.cz/roofcalc.php

(realizační cena rekonstrukce střešního pláště)

 • volba geometrie půdorysu objektu,

 • popis geometrie střechy a doplňkových konstrukcí,

 • vytváření variantního odhadu nákladů.

 

RebytCalc v1.7 web    http://decisionlab.fsv.cvut.cz/rebytcalc.php

Nová online verze nástroje pro vytvoření položkového rozpočtu rekonstrukce bytového jádra. Není nutná registrace uživatele a pro práci postačí běžný prohlížeč internetu.

 • rekapitulace prací a nákladů,

 • rozpočet stavebních prací,

 • výkaz výměr prací pro nacenění,

 • rekapitulace vstupních dat.

Výpočet a generace výstupních dokumentů probíhá na straně serveru, čímž se zvyšuje efektivnost práce a bezpečnost předávaných dat. Žádný program není nutné stahovat, nic není nutné instalovat.

Nahoru