Přidat stránku pod názvem:

NABÍDKA BEZPEČNÉHO ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků prostřednictvím státních dluhopisů.

 

    Současná doba není pro investice příliš příznivá. Za uplynulý rok a půl zaznamenala většina podílových fondů nezanedbatelný propad. I když v těchto týdnech dochází k určitému oživení, i nadále je třeba počítat se zvýšenou kolísavostí cen.

    Bankovní vklady se zdají v této situaci jako jediné, pro SBD správné řešení, nicméně existují i jiné možnosti se zajímavými parametry - např. státní dluhopisy  resp. pokladniční poukázky.

   S cílem nabídnout extrémně konzervativním subjektům smysluplnou, a především bezpečnou alternativu k bankovním vkladům, přichází Conseq Investment Management, a.s. s novým podílovým fondem Conseq státních dluhopisů, který se zaměřuje především na domácí státní dluhopisy a pokladniční poukázky.

   Podílový fond s takovou strategií zatím na domácím trhu chybí. Díky svým parametrům nabídne zajímavou přidanou hodnotu rovněž k předpokládané emisi státních dluhopisů pro drobné investory.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

- Strategie: min. 90% majetku fondu musí tvořit nástroje vydané státem nebo mezinárodní organizací (dluhopisy, pokladniční poukázky). Průměrná splatnost obligací v majetku nesmí přesáhnout 1,5 roku. Fond musí zajišťovat případné měnové riziko.

- Poplatky a minimální objem nákupu podílových listů:

      pro SBD a SVJ 0% vstupní poplatek

      poplatek za obhospodařování 0,4% p.a.

      minimální objem nákupu podílových listů: 500 000 CZK

- Možnost prodat/koupit podílové listy : 1x týdně, vždy v úterý

- Doporučený investiční horizont: min. 6 měsíců, nejlépe 1 rok a déle

HLAVNÍ VÝHODY:

-bezpečná strategie: Státní dluhopisy jsou pro domácího investora nejbezpečnější alternativou uložení peněz. Z pohledu bonity dlužníka je lze pro větší objem prostředků označit za ještě bezpečnější než vklady u bank, které jsou aktuálně pojištěny pouze do výše ekvivalentu 50 000 EUR. Riziko neočekávaných výkyvů úrokových sazeb je minimalizováno maximální průměrnou splatností portfolia fondu 1,5 roku.

-možnost uložení peněz do státních dluhopisů, jinak dostupných pouze na mezibankovním trhu: I když jsou informace o připravované emisi státních dluhopisů pro drobné investory zatím velice kusé, již několikrát bylo řečeno, že jejich výnos bude pravděpodobně nižší než u srovnatelných "standardních" státních dluhopisů, které bude fond využívat.

-příznivý daňový režim: Fond vyplácí  podíl na zisku (dividendu) jednou ročně. Díky tomu, že úrokové  výnosy, které budou tvořit většinu výnosů fondu, nevstupují do základu daně z příjmu u dividendy, bude skutečná míra zdanění dividendy, v závislosti na poměru úrokových výnosů na celkových výnosech fondu, pravděpodobně výrazně nižší než 15% (sazba daně z příjmu u dividendy). Takový režim je výhodnější, než u většiny jiných nástrojů (bankovní vklady, přímý nákup státních dluhopisů nebo pokladničních poukázek atd.)

-zázemí zkušeného manažera: Skupina Conseq působí na českém trhu od roku 1994. V současné době obhospodařuje majetek více než 22 000 soukromých i firemních klientů v hodnotě přes 13 mld. CZK. Mezi její klienty patří mimo jiné i Fond pojištění vkladů (státem zřízený fond určený na odškodnění insolventních bank).

- administrativní jednoduchost: Podílové listy lze koupit/prodat na základě podpisu Smlouvy o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Klient účtuje pouze o nákupu a prodeji podílových listů, nikoli o změně majetku uvnitř fondu.

- velmi nízké poplatky: Díky struktuře poplatků patří fond k nejlevnějším fondům v rámci kategorie "fondů peněžního trhu".

Jaký je předpokládaný výnos?

Na základě aktuálního nastavení tržních úroků  lze očekávat pro klienta (po odečtení poplatků) v období následujících 12 měsíců výnos 2 - 3,5%. Výnos není dopředu známý a závisí především na pohybech úrokových sazeb. Jak by se výkonnost pohybovala v uplynulých 9 letech, ukazuje graf a tabulka v přiloženém letáku.

Kde získat další informace, případně nakoupit podílové listy?

Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku. Případné další informace poskytne Conseq Investment Management, a.s. (www.conseq.cz) na svých internetových stránkách, osobně, telefonicky nebo na emailové adrese conseqsd@conseq_cz.

Obchodování s podílovými listy bylo zahájeno 26.4.2009.

Další podrobnosti viz. přiložený soubor:

 Conseq_StatnichDluhopisu_2009_FINAL.pdf Conseq_StatnichDluhopisu_2009_FINAL.pdf (127,57 KB)

nebo v přímém odkaz na fond :

https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=790

Nahoru